Integriteit (gedragscode gemeenteraad)

De gemeenteraad stelt gedragsregels vast voor alle besturen van de gemeente. Dat staat in de Gemeentewet. Er zijn dus gedragsregels voor de gemeenteraad zelf, voor het college van burgemeester en wethouders en voor de burgemeester.
In deze gedragsregels staat hoe de bestuurders hun functie eerlijk en betrouwbaar moeten uitoefenen (ook wel genoemd: integer handelen). Verder zijn er afspraken gemaakt over hoe dat wordt gecontroleerd.

Hieronder kun je de gedragsregels downloaden.

PDFGedragscode gemeenteraad Laarbeek 2015