Omgevingsloket

De gemeente Laarbeek is u als inwoner of ondernemer van dienst als het gaat om ruimtebehoefte, inrichting openbare ruimte, planologische randvoorwaarden, vergunningverlening en handhaving op wetten. Dit zijn nogal wat zaken die vaak op één of andere manier met elkaar samenhangen. Als u een gebouw, bouwwerk  en/of een bedrijf wil gaan oprichten, doorontwikkelen, veranderen of verplaatsen, krijgt u te maken met het omgevingsloket.

Voor informatie, om bijvoorbeeld tot een aanvraag van een omgevingsvergunning te komen, kunt u met ons bellen via 0492 469 700 en een afspraak maken. Dit kan ook online (online afspraak maken). Vervolgens kunt u zelf de uiteindelijke vergunningaanvraag indienen via het

digitale omgevingsloket www.omgevingsloket.nl .