Omgevingsloket

De gemeente Laarbeek kan ondernemers van dienst zijn als het gaat om ruimtebehoefte, inrichting openbare ruimte, planologische randvoorwaarden, vergunningverlening en handhaving op wetten. Dit zijn nogal wat zaken die vaak op één of andere manier met elkaar samenhangen. Als u een bedrijf opricht, door ontwikkelt, uitbreidt, verandert of verplaatst, kunt u hiermee te maken krijgen.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u een afspraak maken voor het omgevingsloket. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0492 469 700.