Rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft een Rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie verricht onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamercommissie werkt onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Ze doet vooral onderzoek ter verbetering van het gemeentelijk handelen of van het handelen van aan de gemeente gerelateerde instellingen.

Meer informatie?
Daarvoor kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, de heer René van Heijnsbergen, telefoon 0492 469 700 of per e-mail: rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl.