Risicokaart

De overheid heeft de wettelijke plicht om burgers te informeren over mogelijke risico’s waaraan zij blootstaan. Goede risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid van mensen. Bij risico’s kunt u denken aan bijvoorbeeld ongevallen met gevaarlijke stoffen, grote branden, verstoring van de openbare orde of natuurrampen. Bedrijven die in dit verband als risicovol gezien worden zijn zichtbaar op de risicokaart. Ook kwetsbare objecten als scholen en ziekenhuizen staan op de kaart. Wettelijk is vastgelegd wanneer een bedrijf als risicovol beschouwd wordt.

Alle provincies in Nederland hebben een risicokaart
De risicokaart is speciaal ontworpen om burgers zo goed mogelijk te informeren over risico’s in hun leef- en woonomgeving. Daarnaast wordt de kaart ook gebruikt door verschillende hulpdiensten zoals bijvoorbeeld politie en brandweer. De risicokaart is nog niet helemaal compleet en zal regelmatig geactualiseerd worden. De kaart wordt beheerd door de provincie Noord-Brabant.

Het algemene adres waar u informatie kunt vinden is www.brabant.nl.