Structuur

De organisatie is vanaf 1 maart 2017 opgebouwd uit vier afdelingen en een staf. Hieronder kunt u zien hoe de diverse aandachtsgebieden over de organisatie verdeeld zijn. De ambtelijke organisatie staat onder leiding van gemeentesecretaris mevrouw Jolanda van de Ven. Naast algemeen directeur is zij ook adviseur van het college van burgemeester en wethouders. 

Staf
De staf wordt rechtstreeks aangestuurd door de gemeentesecretaris. Onder de staf vallen de volgende aandachtsgebieden: concern control, juridische control en organisatieadvies.

Beleid en Projecten
De afdeling Beleid en Projecten wordt aangestuurd door mevrouw Annette Verschuren. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: team Ontwikkeling en team Communicatie.

Omgevingsbeheer
De afdeling Omgevingsbeheer wordt aangestuurd door de heer Pieter Schouw. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: team Toetsing en Handhaving, team Beheer Openbare Ruimte en team Buitendienst.

Dienstverlening en Informatie
De afdeling Dienstverlening en Informatie wordt aangestuurd door de heer Marc van Esch. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: team Klantcontacten en team Informatiebeheer.

Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door mevrouw Lisette van Veijfeijken. Binnen deze afdeling zijn de volgende teams ondergebracht: intergemeentelijk team Financien, intergemeentelijk team Belastingen, team facilitaire Zaken en team Secretariaat.