Subsidie viering 25 jaar Laarbeek

Als u een activiteit organiseert vanwege de viering van 25 jaar Laarbeek, dan kunt u daarvoor subsidie krijgen van de gemeente. Daarvoor geldt een aantal spelregels.
Zo worden bijvoorbeeld alleen aanvragen behandeld die via deze website ingediend zijn. Eventuele bijlagen mag u los mailen naar griffie@laarbeek.nl

Nadat de aanvraag bij ons is binnengekomen, bekijkt een werkgroep of de aanvraag voldoet aan de spelregels. We streven ernaar om binnen 4 weken (of zoveel eerder als mogelijk is) een beslissing te nemen over uw verzoek. 

Let op! Het aanvraagformulier werkt alleen als alle velden worden ingevuld.