default iconSubsidieregeling compensatie stijgende kosten

Het afgelopen jaar heeft Nederland te maken met hoge inflatiecijfers en snel stijgende (energie)kosten en huren. Ook vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties, die een subsidie ontvangen van de gemeente Laarbeek, hebben hiermee te maken. Daarom kan voor deze organisaties een eenmalige compensatie nodig zijn. Hiervoor heeft Laarbeek een subsidieregeling. We hopen daarmee te voorkomen dat gesubsidieerde verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Laarbeek in financiële problemen komen.

Extra eenmalige subsidie voor gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties

Gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties krijgen een extra subsidie van 4,3%. Deze hoeft niet aangevraagd te worden. De organisaties, die dit betreft, krijgen deze eenmalige subsidie automatisch. Is voor een vrijwilligersorganisatie de extra subsidie lager dan € 100,00 dan wordt het bedrag aangevuld tot € 100,00.

Maatwerkregeling voor gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties die zelf hun energiekosten betalen

Wanneer een vrijwilligersorganisatie zelf de energiekosten moet betalen, is de eenmalige subsidie die hierboven beschreven staat misschien niet voldoende om extra energiekosten te betalen. Wellicht komt de organisatie dan in aanmerking voor de maatwerkregeling. Hier vindt u de subsidieregeling ‘Compensatie stijgende kosten voor gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties gemeente Laarbeek 2023’. Daarin kunt u lezen of u voldoet aan de voorwaarden voor de maatwerkregeling. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag doen voor deze subsidie.

Maatwerkregeling voor gesubsidieerde professionele maatschappelijke organisaties

Ook onze gesubsidieerde professionele maatschappelijke organisaties hebben te maken met hoge inflatiecijfers en snel stijgende (energie)kosten en huren. De maatwerkregeling is ook opengesteld voor de professionele maatschappelijke organisaties, die van Laarbeek een jaarlijkse subsidie ontvangen. De voorwaarden zijn te vinden in de subsidieregeling Compensatie stijgen de kosten voor gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties gemeente Laarbeek 2023. Daarin kunt u lezen of u voldoet aan de voorwaarden voor de maatwerkregeling. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag doen voor deze subsidie.

Klik hier om digitaal uw subsidieaanvraag te doen. 

Meer informatie nodig?

Dan kunt u contact opnemen via gemeente@laarbeek.nl of via telefoonnummer 0492-469700

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek