default iconVeelgestelde vragen over de heuvel

Deze pagina wordt op dit moment bewerkt, nog niet alles staat op de juiste plaats.

Hieronder kunt u de vragen lezen die gesteld zijn door inwoners over de Centrumontwikkeling Lieshout. Natuurlijk ook met de antwoorden die daar bij horen.

Staat uw vraag daar niet bij of heeft u nog een nieuwe vraag? Stel die gerust via lieshout@laarbeek.nl. Vragen die voor alle inwoners belangrijk zijn, zullen we daarna hier vermelden. Op alle vragen krijgt u natuurlijk ook zelf een antwoord terug.

Algemeen 

Is er al gekeken naar de financiële haalbaarheid van het plan? 

Hier is globaal rekening mee gehouden. Na het definitieve besluit van de Raad volgt een complete financiële doorrekening. 

Wanneer gaat het plan echt lopen? 

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het plan is nog niet berekend en nog niet helemaal uitgewerkt. Als de plannen eenmaal uitgewerkt zijn gaan de officiële procedures pas lopen. We zijn dus echt een paar jaar verder voordat er iets concreets veranderd. 

Wat is de volgorde van de uitvoering van het plan? 

Bij het uitwerken van de plannen kan de volgorde ook pas bepaald worden. 

De Heuvel 

Blijft er voldoende parkeergelegenheid op de Heuvel? 

Voor de diverse plannen is aanleg van parkeerplaatsen nodig om parkeeroverlast te voorkomen. Het exacte aantal wordt bepaald door de uiteindelijke plannen.  

Waar wordt de kermis in de toekomst gehouden? 

De kermis gaat van het Floreffeplein naar de Heuvel. 

Waar komen er mogelijkheden voor (grote) evenementen?  

Evenementen gaan van het Floreffeplein naar de Heuvel om daar het gewenste leefplein te maken. In de uitwerkingen van het plan zal rekening worden gehouden met de opmerkingen en aandachtspunten van de inwoners. 

Wat gebeurt er met De Heuvel 6 (fietsenwinkel) en 7? 

In het oude plan zouden Heuvel 6 en 7 verdwijnen. Nu blijven deze woningen behouden. Ze sluiten goed aan bij de dorpse uitstraling die we voor het plein willen. De loods achter de huidige Concurrent gaat wel verdwijnen. 

Wonen aan De Heuvel 

Komen er huur en/of koopwoningen? 

Het uitgangspunt is om betaalbare woningen te gaan bouwen voor starters en senioren en rekening te houden met huur en koop. 

Worden woningen toegewezen via Wocom? 

Dit wordt bij de uitwerking van het plan meegenomen. Het is nog niet bekend of Wocom dit gaat doen. 

Wordt er rekening gehouden bij de toewijzing van woningen met de eigen inwoners? 

Er wordt rekening mee gehouden om de woningen zoveel mogelijk toe te kennen aan eigen inwoners. 

Is er rekening gehouden met woningen boven de horeca of supermarkt?  

Er zijn geen plannen voor hoogbouw. Dit past niet bij het dorpse straatbeeld dat we graag willen en de groene inpassing.  

Supermarkt 

Waarom komt er geen supermarkt aan De Heuvel? 

Voor een supermarkt op de Heuvel is in Lieshout geen draagvlak bij inwoners. 

Waarom is er gekozen voor de supermarktlocatie op het Floreffeplein? 

Er zijn door Stichting Plan Lieshout 13 locaties in Lieshout aangewezen die volgens hen in aanmerking kwamen voor een supermarkt. Op basis van de onderzoeken en alle gesprekken die gevoerd zijn, is het Floreffeplein volgens het college zonder twijfel de beste ontwikkelplek. Dat wordt dan ook het voorstel dat het college voor gaat leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarin een beslissende stem. De belangrijkste argumenten voor supermarkt op het Floreffeplein zijn: 

 • Een supermarkt moet te voet of op de fiets bereikbaar zijn voor alle inwoners. Jong en oud.  
 • Een supermarkt is van levensbelang voor de vitaliteit van het centrum. 
 • Een supermarkt in een breed voorzieningencluster brengt mensen bijeen. Het is een plek van ontmoeting. 
 • De functies versterken elkaar door combinatieverzoeken. 
 • Er is ruimte voor een dorpssupermarkt, weg van doorgaande wegen. 
 • Dat de grond eigendom van de gemeente is, draagt bij aan de financiële haalbaarheid van het totale plan. 

Waar is allemaal rekening mee gehouden bij de keuze van de locatie Floreffeplein? 

De mogelijke locaties zijn beoordeeld op eigendom, provinciaal beleid, economie, groen en natuur, klimaatbestendigheid en duurzaamheid, cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur, verkeer en wonen. Er is veel onderzoek gedaan en veel experts hebben hun visie gegeven. En altijd vanuit het uitgangspunt dat het moet leiden tot een impuls voor het centrum van Lieshout. 

Hoe groot wordt de nieuwe supermarkt? 

Vloeroppervlak circa 1600 m2. Dit is groter dan de huidige supermarkt. Die is circa 1100 m2 vloeroppervlak.  

Is een grotere supermarkt echt nodig? 

In Nederland worden bijna geen nieuwe supermarkten meer gebouwd van 1.100 m2 omdat die niet levensvatbaar zijn. Uitzonderingen daarop zijn kleine winkels in randstedelijke ontwikkelingen. Ter vergelijking: 

 • Een nieuwe Aldi is vaak min. 1.250 m2 bruto vloeroppervlak (exclusief expeditie) 
 • Een Lidl minimaal 1.750 maar idealiter rond de 1.950 bvo (exclief expeditie).  
 • Albert Heijn en PLUS hebben verschillende winkels (m/l/xl) beginnend vanaf 1.600 m2 bvo (exclusief expeditie) 
 • Er zijn supermarkten maat S. Dat zijn voor Jumbo, AH en PLUS winkels die city to-go concepten zijn. 

Nog even ter vergelijking:  

 • Huidige Jumbo Lieshout: 1.100 
 • Plus in Beek en Donk: ca. 1.350 bvo  
 • Jan Linders in B&D: ca. 1.300 bvo  
 • Jumbo in B&D: ca. 1.500 bvo 

Wat betekent bruto vloeroppervlak (bvo) voor een supermarkt precies? 

Dat houdt in dat ook het magazijn en sociale ruimten, bijvoorbeeld een kantine voor personeel, hierin meegenomen worden. Dat is dus anders dan winkelvloer oppervlakte (wvo), dat gaat alleen over de winkel zelf. 

Waar heb je het over als het gaat om een full-service toekomstbestendige supermarkt? 

Bij een moderne full-service toekomstbestendige supermarkt van ongeveer 1.600 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) heb je een breed en uitgebreid assortiment met meer aandacht op versproducten en luxeproducten. De supermarkt is comfortabel voor de consument en ruim opgezet, denk aan brede gangpaden en ruimte voor een ‘koffiehoek’. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om diverse (extra) diensten/ producten aan te bieden zoals breder assortiment tijdschriften/ bloemenstal/ borrelshop/ Post- en pakketpunt. 

Waarom moet de supermarkt toekomstbestendig zijn? 

Voor versterking van het centrum en concentreren van voorzieningen is de aanwezigheid van een supermarkt cruciaal. Het is onderzocht dat lokale winkels meer aanloop krijgen als er een supermarkt in de buurt is. Een supermarkt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om te kunnen en mogen bestaan. Daarom moet deze toekomstbestendig zijn.  

Waarom is niet gekozen voor een supermarkt aan de rand van de kern? 

Een dorpssupermarkt is van belang voor de leefbaarheid van het centrum van Lieshout. Met een supermarkt in het centrum versterken voorzieningen en winkels elkaar. Ook is een belangrijk criterium dat de supermarkt voor iedereen gemakkelijk bereikbaar moet zijn. Een supermarkt aan de rand van de kern is vooral gericht op regionaal gebruik.  

Bepaalt de huidige Jumbo de nieuwe supermarktlocatie? 

Nee, die wordt niet bepaald door de huidige Jumbo. 

Kan de supermarkt op de huidige locatie worden uitgebreid? 

De huidige locatie heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. Parkeerplaatsen zouden dan opgeofferd moeten worden om ruimte te creëren, dus dat past niet.  

Kan er rekening worden gehouden met vaste/gunstige tijdstippen voor de bevoorrading van de supermarkt? 

Dit wordt zeker meegenomen bij de uitwerkingen van het plan. 

Is er voldoende parkeergelegenheid op de nieuwe supermarktlocatie, zodat verkeersoverlast in de directe omgeving wordt voorkomen? 

Parkeergelegenheid voor de supermarkt wordt berekend op eigen terrein. Voor bezoek aan de supermarkt hoeven openbare parkeerplaatsen in de straat niet gebruikt te worden. 

Wordt overlast voorkomen bij de omliggende garages van bewoners? 

Dit wordt zeker meegenomen bij de uitwerkingen van het plan. 

Verkeer 

Is er verkeersonderzoek gedaan? 

Er is verkeersonderzoek gedaan. De invloed van de supermarktlocatie op verkeer is onderzocht evenals het sluipverkeer.  

Kan de gemeente zorgen voor minder (sluip)verkeer in de kern? 

We kijken ook naar aanpassing van de wegen op De Heuvel. Het moet minder aantrekkelijk worden om door Lieshout te rijden. Belangrijk hierin is de optie om 1 poot van De Heuvel af te sluiten voor verkeer. 

Bovendien zijn we met de provincie aan het bekijken om een rotonde te realiseren bij de Deense Hoek. Als het aan de ene kant onaantrekkelijk wordt om door Lieshout te rijden en aan de andere kant makkelijker wordt om bij De Deense Hoek de weg op te kunnen zal dat voor flinke vermindering van sluipverkeer door Lieshout zorgen. 

Is er gedacht aan de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen? 

De verkeersveiligheid is zeker enorm belangrijk. We zijn al in goed gesprek met de school en kijken ook graag samen met de buurt en experts op het gebied van verkeersveiligheid naar de uitwerking. 

Kan er rekening worden gehouden met vaste/gunstige tijdstippen voor de bevoorrading van de supermarkt?  

Dit wordt in de uitwerking van het plan zeker meegenomen. 

Staat uw vraag daar niet bij of heeft u nog een nieuwe vraag? Stel die gerust via lieshout@laarbeek.nl. Vragen die voor alle inwoners belangrijk zijn, zullen we daarna hier vermelden. Op alle vragen krijgt u natuurlijk ook zelf een antwoord terug.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek