default iconVeelgestelde vragen over de heuvel

Hieronder kunt u de vragen lezen die gesteld zijn door inwoners over de Centrumontwikkeling Lieshout. Natuurlijk met de antwoorden die daarbij horen.

Staat uw vraag er niet bij of heeft u nog een nieuwe vraag? Stel die gerust via lieshout@laarbeek.nl. Vragen die voor alle inwoners belangrijk zijn, zullen we daarna hier vermelden. Op alle vragen krijgt u natuurlijk ook zelf een antwoord terug.

Algemeen

Is er al gekeken naar de financiële haalbaarheid van het plan?

Hier is globaal rekening mee gehouden. Na het definitieve besluit van de Raad volgt een complete financiële doorrekening.

Wanneer gaat het plan echt lopen?

Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het plan is nog niet berekend en nog niet helemaal uitgewerkt. Als de plannen eenmaal uitgewerkt zijn gaan de officiële procedures lopen. We zijn dus echt een paar jaar verder voordat er iets concreet veranderd. 

Wat is de volgorde van de uitvoering van het plan?

Bij het uitwerken van de plannen kan de volgorde bepaald worden.

De Heuvel

Blijft er voldoende parkeergelegenheid op de Heuvel?

Voor de diverse plannen is aanleg van parkeerplaatsen nodig om parkeeroverlast te voorkomen. Het exacte aantal wordt bepaald door de uiteindelijke plannen.

Waar komen er mogelijkheden voor (grote) evenementen?

Evenementen gaan van het Floreffeplein naar de Heuvel om daar het gewenste leefplein te maken. In de uitwerkingen van het plan zal rekening worden gehouden met de opmerkingen en aandachtspunten van de inwoners.

Wonen aan de Heuvel

Komen er huur en/of koopwoningen?

Het uitgangspunt is om betaalbare woningen te gaan bouwen voor starters en senioren en rekening te houden met huur en koop.

Worden woningen toegewezen via Wocom?

Dit wordt bij de uitwerking van het plan meegenomen. Het is nog niet bekend of Wocom dit gaat doen.

Wordt er rekening gehouden bij de toewijzing van woningen met de eigen inwoners?

Er wordt rekening mee gehouden om de woningen zoveel mogelijk toe te kennen aan eigen inwoners.

Is er rekening gehouden met woningen boven de horeca of supermarkt?

Er zijn geen plannen voor hoogbouw. Dit past niet bij het dorpse straatbeeld dat we graag willen en de groene inpassing.

Verkeer

Is er verkeersonderzoek gedaan?

Er is verkeersonderzoek gedaan. De invloed van de supermarktlocatie op verkeer is onderzocht evenals het sluipverkeer.

Kan de gemeente zorgen voor minder (sluip)verkeer in de kern?

We kijken ook naar aanpassing van de wegen op de Heuvel. Het moet minder aantrekkelijk worden om door Lieshout te rijden. Belangrijk hierin is de optie om 1 poot van de Heuvel af te sluiten voor verkeer.

Bovendien zijn we met de provincie aan het bekijken om een rotonde te realiseren bij de Deense Hoek. Als het aan de ene kant onaantrekkelijk wordt om door Lieshout te rijden en aan de andere kant makkelijker wordt om bij de Deense Hoek de weg op te kunnen, zal dat voor flinke vermindering van sluipverkeer door Lieshout zorgen.
 

Is er gedacht aan de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen?

De verkeersveiligheid is zeker enorm belangrijk. We zijn al in goed gesprek met de school en kijken ook graag samen met de buurt en experts op het gebied van verkeersveiligheid naar de uitwerking.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek