Veiligere bedrijventerreinen: camerabewaking voor Bemmer IV

01 februari 2024
Nieuwsoverzicht homepage
bemmer IV

Bemmer IV krijgt binnenkort camera’s om de veiligheid van het bedrijventerrein te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant tussen Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de gemeente Laarbeek. Vanaf 2007 werken deze partijen al samen om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren en overlast tegen te gaan. 

De samenwerking tussen SPL en gemeente Laarbeek komt tot uiting in het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). Ook de politie en brandweer maken deel uit van deze samenwerking. Samen kijken deze partijen naar de incidentencijfers en vindt er regelmatig een schouwronde plaats om te kijken waar met elkaar aandacht aan moet worden besteed. Dit alles met als doel de Laarbeekse bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden.

Convenant camerabeveiliging

In de samenwerking gaan de gemeente en SPL nu een stap verder met veiligheid: er komt camerabewaking op bedrijventerrein Bemmer IV. Deze afspraak is vastgelegd in een convenant, dat op 31 januari door beide partijen is ondertekend. De camera’s zijn binnenkort operationeel. Dan kunnen beelden ook rechtstreeks uitgelezen worden. 

Nieuw KVO-B-certificaat

De samenwerking tussen ondernemers, gemeente Laarbeek, politie en brandweer is nog steeds succesvol. Dit bewijst het nieuwe KVO-B-certificaat. Ook voor de komende drie jaar is de gezamenlijke aanpak gegarandeerd: het KVO-B-certificaat is weer voor drie jaar verlengd. Tot en met 2026 werken we weer met elkaar verder aan de veiligheidsbeleving en aan schone bedrijventerreinen.