Verkiezing Tweede Kamer 2017

Uitslag verkiezing Tweede Kamer 2017 ter inzage
De processen-verbaal van de op 15 maart gehouden verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal liggen vanaf  17  t/m 22  maart tijdens openingstijden ter inzage bij afdeling Dienstverlening en Informatie.

Stemmen bij volmacht
Het is kiezers toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij de pijler Burgers en Bedrijven kunt u kosteloos een formulieren verkrijgen voor het verzoekschrift om bij volmacht te mogen stemmen, u kunt het hieronder ook downloaden.
 • Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer bij de gemeente Laarbeek worden ingediend.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op de dinsdag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om met een kiezerspas of per brief aan de stemming deel te nemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

PDFAanvraagformulier verzoek om bij volmacht te stemmen

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiesgerechtigde is geregistreerd machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent het daarvoor bestemde gedeelte op de stempas en laat de gemachtigde mede ondertekenen.
 • De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas over aan de gemachtigde.
 • Ook moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in een volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming
 • In tegenstelling tot de schriftelijk aangevraagde volmacht kan de volmacht die is verleend door overdracht van de stempas wel door de volmachtgever worden ingetrokken. Dit is mogelijk tot het moment van uitbrengen van de stem door de gemachtigde.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Bij deze verkiezing van de Tweede Kamer is het toegestaan om een identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te overleggen dat niet langer dan 5 jaar is verlopen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Verblijft u op de dag van de verkiezing in een andere gemeente dan is het mogelijk om met een zogenaamde kiezerspas uw stem uit te brengen in een andere gemeente binnen Nederland. Daarbij gelden de volgende voorwaarden.

A. Schriftelijke aanvraag

 • Voor deze wijze van stemmen kunt kosteloos een formulieren verkrijgen voor een verzoekschrift bij de pijler Burgers en Bedrijven. U kunt het hieronder ook downloaden.
 • Het verzoekschrift en de stempas (indien reeds verstrekt) moeten uiterlijk op 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente Laarbeek.
 • Het verzoekschrift wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming deel te nemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

PDFAanvraagformulier verzoek om een kiezerspas

B. Mondelinge aanvraag

 • Na ontvangst van de stempas dient de kiezer uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017 voor 12.00 uur, deze te overleggen bij de pijler Burgers en Bedrijven.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief te stemmen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Nadere informatie over de verkiezing van de Tweede Kamer kan worden verstrekt door de pijler Burgers en Bedrijven, Koppelstraat 37, Beek en Donk. telefoon 0492 469 700.

 1. Gemeentehuis, Koppelstraat 37, Beek en Donk
 2. Muziekcentrum ’t Anker, Pater Vogelsstraat 39, Beek en Donk
 3. Basisschool De Muldershof, Molenweg 5, Beek en Donk
 4. Ontmoetingscentrum, Otterweg 29, Beek en Donk
 5. Herberg ’t Huukske, Kapelstraat 7, Beek en Donk
 6. De Dreef, De Duivenakker 76, Aarle-Rixtel
 7. De Pastorie, Heindertweg 1, Aarle-Rixtel
 8. Zorgboogcentrum Franciscushof, Franciscushof 17, Lieshout
 9. Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout
 10. Buurthuis, Bernadettestraat 43, Mariahout.