Laarbeeks Vrijwilligerscompliment

Op woensdag 27 november 2019 worden voor de vijftiende keer de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten uitgedeeld aan vrijwilligers van Laarbeek. Met de uitreiking van de complimenten willen de gemeente Laarbeek en VIERBINDEN hun waardering uitspreken voor alle vrijwilligers in de meest brede zin van het woord, die actief zijn in onze gemeente. Nomineren mag ook via een filmpje!

Wat is vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk bevat altijd 1,2,3 en 4 en vaak -maar niet altijd- 5:
  1. het gebeurt op vrijwillige basis
  2. het gebeurt zonder financiële vergoeding (onkostenvergoeding is wel toegestaan)
  3. het is gericht op anderen: individu, groep, samenleving als geheel
  4. het is gericht op een maatschappelijk doel zonder winstoogmerk:  bijvoorbeeld sport, cultuur, zorg, milieu
  5. (mag maar hoeft niet) het gebeurt binnen een vereniging of stichting

    Vrijwilligerswerk is voor het Laarbeeks Vrijwilligerscompliment NIET 6
  6. onbetaalde langdurige zorg aan iemand waarmee je een persoonlijke band hebt (dan is er sprake van mantelzorg en die vrijwilligers worden op een andere manier bedankt).

Let op! Dit formulier kan niet tussentijds bewaard worden, dus verzamel eerst alle gegevens en vul dan het formulier in. Doe dat vóór 4 oktober.

 

 

Ik wil nomineren een verplicht
Deze persoon/groep/team komt uit verplicht
Deze persoon/groep/team valt in leeftijdscategorie? verplicht

Motivatie

Geef aan waarom de genomineerde een compliment moet ontvangen. Kies voor nominatie via filmpje óf tekst. Beschrijf of vertel (wat doet/doen hij/zij, hoe lang al en waarom is dat goed/belangrijk?). De motivatie is doorslaggevend en niet het aantal keren dat iemand wordt genomineerd! Mantelzorgers kunnen niet worden genomineerd, hun bedankjes lopen via een andere weg.

Als we aanvullende vragen hebben over de nominatie, willen we graag even contact opnemen. (We gaan vertrouwelijk om met deze gegevens, deze worden alleen gebruikt om extra informatie op te vragen, de naam wordt niet gepubliceerd en de gegevens  worden niet voor overige doeleinden gebruikt)