V.T.J.A. van Schaijk (De Werkgroep)

 

Initialen: VTJA
Achternaam: van Schaijk
Voornaam: Veerle
Politieke partij: De Werkgroep
Organen: Gemeenteraad, plaatsvervangend voorzitter commissie Sociaal Domein
Adres: Leliestraat 8
Postcode: 5741 XW
Woonplaats: Beek en Donk
Telefoon: 0492 464 657
E-mailadres: veerle.vanschaijk@laarbeek.nl
Nevenfuncties: 

- Docent maatschappijleer Vakcollege Helmond 

- Secretaris DMR Vakcollege Helmond 

- Vrijwilliger meidenavonden tienerwerk De Boemerang in Beek en Donk 

- mede-coördinator BIN-netwerk Leliestraat, Margrietstraat en Orchideestraat in Beek en Donk.