blauw

Wateroverlast: Gemeente Laarbeek plaatst peilbuizen

29 mei 2024
Nieuwsoverzicht homepage

Dankzij meldingen van inwoners plaatst de gemeente Laarbeek volgende week (aanvullende) peilbuizen op diverse locaties in Aarle-Rixtel, waaronder het Blauwe Schutplein. Deze peilbuizen meten live de grondwaterstanden. 

De gemeente is blij met alle gedane meldingen over wateroverlast en vraagt inwoners om problemen te blijven doorgeven via laarbeek.nl (melding openbare ruimte). Dit helpt wateroverlast in zowel de openbare ruimte als op privéterrein beter in kaart te brengen en acties te ondernemen, waar nodig. 

Hoe de gegevens worden gebruikt
De gegevens van de peilbuizen worden verzameld en geanalyseerd. Eind september ontvangt de gemeente een rapport dat de oorzaken van de wateroverlast beschrijft en advies geeft over maatregelen. Dit helpt zowel de gemeente als bewoners om de juiste stappen te nemen richting de toekomst.

Snelle en structurele oplossingen
Meldingen van wateroverlast leiden niet alleen tot inzicht, maar soms ook tot snelle, urgente acties, zoals het reinigen van kolken aan de Zwanendreef en Kannelustweg in Aarle-Rixtel. Er zijn ook problemen met wateroverlast, die vragen om meer uitgebreide oplossingen. De gemeente Laarbeek bekijkt per melding in de openbare ruimte wat nodig is aan actie. Aan wateroverlast op privéterrein kan de gemeente niet direct iets doen, maar het is wel belangrijk om dit ook te melden. Op die manier krijgt de gemeente alle wateroverlast inzichtelijk en kan er in de toekomst op geanticipeerd worden.