wateroverlast

Wateroverlast? Weet welke actie je kunt ondernemen

27 mei 2024
Nieuwsoverzicht homepage
wateroverlast

Al maandenlang worden we geteisterd door zware regenval. Zo ook afgelopen week. Plaatselijk hadden we in onze regio te maken met uitschieters tot maar liefst 48 mm. De grondwaterstanden staan overal nog steeds zeer hoog en de bodem is nog altijd verzadigd met water. Dit kan leiden tot wateroverlast, zowel in huis als in de openbare ruimte of op jouw eigen grond. Weet jij welke actie je kunt ondernemen?

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn (voor een melding) als je te maken hebt met wateroverlast. Kamp je in jouw huis met ondergelopen ruimtes, wateroverlast in je tuin of een verstopte riolering? Dan dien je dit zelf op te lossen. Is er wateroverlast in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een verstopte riolering met als gevolg een ondergelopen straat? Dit meld je bij de gemeente. Klik voor het formulier hiervoor op de knop ‘Melding openbare ruimte’ op onze websiteexterne-link-icoon. Zie je een gevaarlijke situatie, zoals losliggende putdeksels of risico op kortsluiting? Bel dan de politie of brandweer via 0900-8844 en bij acuut gevaar natuurlijk 112. 

Wateroverlast op privéterrein

Voor wateroverlast op jouw eigen grond ben je zelf verantwoordelijk. Toch wil de gemeente het graag weten als hier sprake van is. Door dit te melden, kan de gemeente goed inzichtelijk maken waar de problematiek in Laarbeek zich bevindt en hierop anticiperen. Voor wateroverlast op privéterrein kun je ook via de gemeentewebsiteexterne-link-icoon bij ‘Melding openbare ruimte’ het formulier invullen (kies voor ‘water, sloten en vijvers’ en daarna voor ‘wateroverlast op privéterrein’. 

> Wist je dat we op dit moment ook via Inwonerspanel Laarbeek onderzoeken waar er overlast is van water op privéterreinen? Je kunt tot 2 juni meedoen aan dit onderzoek. Ga hiervoor naar panelinwoners.nl/laarbeekexterne-link-icoon.

Meldingen voor het waterschap
Waterschap Aa en Maas houdt zich vooral bezig met waterstanden in de grote sloten en beken en met de veiligheid van de dijken. Bij meldingen of vragen die hiermee te maken hebben, kun je mailen naar info@aaenmaas.nl.