Wethouder Joan Briels

Wethouder

Wethouder Joan Briels (1e loco; vervanger is wethouder Slaets)

Voorletters: J.H.C.M.
Politieke partij: De Werkgroep
Adres: Koppelstraat 45
Postcode: 5741 GB
Woonplaats: Beek en Donk
E-mail: joan.briels@laarbeek.nl

Portefeuille Jeugd en duurzaamheid   

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Afvalverwerking
 • Werk en inkomen
 • Financiën (incl. belastingen)

Projecten

 • Artex (vervanging burgemeester F. v.d. Meijden)
 • Gulden Land (vervanging weth. Slaets)

Nevenfuncties

 • Lid vergadering van aangeslotenen stichting BIZOB
 • Lid algemeen bestuur GR BSOB
 • Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid dagelijks bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur GR  Senzer
 • Lid dagelijks bestuur GR Senzer
 • Lid algemeen bestuur Blink
 • Lid algemeen bestuur MRE
 • Lid OOGO passend onderwijs SWV Helmond-Peellland PO en SWV Helmond-Peelland VO
 • Lid stuurgroep STORM
 • Lid stuurgroep ’t Gulden Land
 • Lid stuurgroep MRE Regionale Energietransitie (RES)
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Regionale Energietransitie (RES) Peel
 • Lid MRE-commissie van advies financiën
 • Lid Bestuurlijk Platform, BPF een10voordejeugd
 • Lid Bestuurlijk Regieteam (BRT) een10voordejeugd
 • Plv. lid algemeen bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Plv. lid dagelijks bestuur GR GGD Zuidoost Brabant
 • Plv. lid algemeen bestuur GR ODZOB
 • Plv. lid dagelijks bestuur GR ODZOB
 • Plv. lid algemeen bestuur GR VRBZO
 • Plv. lid Veilgheidshuis Zuidoost Brabant