Wethouder Tonny Meulensteen

foto wethouder Meulensteen

Wethouder Tonny Meulensteen (3de loco)

Voornaam: Tonny
Voorletters: A.J.L.
Politieke partij: CDA
Adres: Middenweg 4
Postcode: 5741 TL
Woonplaats: Beek en Donk
E-mailadres: tonny.meulensteen@laarbeek.nl

Portefeuille Ruimte en economie

  • Ruimtelijke ordening
  • Visie buitengebied
  • Volkshuisvesting
  • Economische zaken (incl. kermissen en markten)
  • Mobiliteitsagenda
  • Dierenwelzijn
  • Financiën (incl. belastingen)

Nevenfuncties

  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur ODZOB