Over Laarbeek

Laarbeek: een heerlijke plek om te wonen, te werken en te leven, omringd door de natuur en door water. Het is een jonge, landelijke gemeente met ongeveer 22.000 inwoners. Laarbeek bruist door de vele activiteiten en het rijke verenigingsleven. Binnen de gemeente kruisen de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal elkaar. Ook beschikt Laarbeek over een broekgebied, meerdere waterlopen, vennen en poelen, een gracht en grondwaterwingebied. Er is een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een passantenhaven, waar toervaarders kunnen aanmeren. En wist u dat Laarbeek per duizend inwoners meer bruggen en bruggetjes kent dan Sint Petersburg, de Russische bruggenstad? Laarbeek is dus een echte watergemeente. Bovendien ligt Laarbeek aan het randje van de Peel en vormt zo een toegangspoort tot dit natuurgebied.

Hieronder vindt u de belangrijkste feiten en cijfers  per 1 januari 2015 van Laarbeek op een rijtje.

Inwoners

Totaal aantal inwoners Laarbeek
Jonger dan 20 jaar
20 tot 64 jaar
Ouder dan 64 jaar

21.907
  4.952
12.603
  4.352

Aantal inwoners per kern
Aarle-Rixtel
Beek en Donk
Lieshout
Mariahout

  5.619
10.163
  4.208
  1.917

Oppervlakte

In hectare 5.617
Waarvan bedrijventerrein, in hectare    143
Waarvan binnenwater, in hectare      81

Bebouwing

Aantal woningen 9.280

Wegen in kilometers

Klinkerwegen

Gesloten wegdek

Onverharde wegen

Fietspaden

80

122

130

30

Openbaar groen

In hectare

80

Aantal aansluitingen

Diftar huisvuil

9.129

Riolering 

9.752

Publicaties websites CBS
U kunt via www.cbs.nl toegang krijgen tot de Statline CBS Databank. Een andere website is www.cbsinuwbuurt.nl. Deze website bevat dezelfde informatie als de Statline Databank en maakt gebruik van Google Earth.

Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel is een dorp met karakter. Het centrum is gelegen tussen twee driehoekige pleintjes. Er zijn nogal wat gebouwen die op de monumentenlijst staan zoals Kasteel Croy, de Waterstaatskerk, de Mariakapel, het Hagelkruis, diverse oude boerderijen en een dorps-pomp. Het meest bekend is waarschijnlijk de eeuwenoude Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen, die haar producten over de hele wereld exporteert.

Beek en Donk
Beek en Donk is een groen dorp. Het bestaat uit twee kernen met ieder een eigen winkel-centrum. Beek en Donk wordt verbonden door de Koppelstraat met de daaraan gelegen Muziektuin, een mooi aangelegd park met midden op een eiland in de vijver een grote mu-ziekkiosk. De kleine beekjes en loopjes die Beek en Donk doorkruisen zijn ook kenmerkend voor dit gebied.

Lieshout
Lieshout staat vooral bekend om de bierbrouwerij van Bavaria. Verder heeft het dorp een gezellige Dorpsstraat met karakteristieke panden en winkels. De twee molens vormen eveneens een mooi visitekaartje voor Lieshout. Voor molen De Leest staat het nationale monument De Mulder. Het kunstwerk ‘Accretio’ op de rotonde bij Bavaria is een aanwinst voor Laarbeek.

Mariahout
Mariahout is een klein gezellig dorp, waar vooral het Openluchttheater en de gerenoveerde Lourdesgrot bij de kerk bekend zijn. De kern heeft een Dorps Service Centrum om allerlei voorzieningen te bieden voor en door de eigen bewoners.

Gemeentewapen
Bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1999 is het gemeentewapen van Laarbeek goedgekeurd. De beschrijving van het wapen luidt als volgt:

'In zilver een golvende dwarsbalk van azuur (blauw),
vergezeld boven van twee molenijzers van keel (rood)
en beneden van een lelie van azuur.
Het schild gedekt met een gouden kroon
van drie bladeren en twee parels'.

Gemeentewapen LaarbeekGemeentevlag
De gemeentevlag van Laarbeek is gebaseerd op een ontwerp van de heer H. van Beek. De Hoge Raad kon op 23 juni 1998 in hoofdzaak instemmen met met zijn ontwerp. De omschrijving van de vlag is als volgt: Vijf banen van boven naar beneden van blauw, wit, rood, wit en groen met een verhouding van 3:1:3:1:3. De hoogte en lengte van de vlag verhouden zich als 2:3.

Gemeentevlag Laarbeek