Wet Open Overheid: toegang tot publieke informatie

01 mei 2022

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn. De nieuwe wet geeft iedereen het récht op toegang tot publieke informatie.
Dit betekent dat gemeenten (en andere overheden) méér informatie actief openbaar moeten maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De Wet open overheid past bij onze ambitie om een open, duidelijke en betrouwbare overheid te zijn.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om elf verplichte informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze categorieën hoeven niet allemaal direct op 1 mei 2022 gereed te zijn. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold.

Nu al actief openbaar

De gemeente Laarbeek maakt nu al veel actief openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op onze website. Regelingen en beschikkingen staan op overheid.nl.

Met deze wet wordt nog meer informatie actief openbaar, hoe dan?

Dat gebeurt zonder dat inwoners hierom hoeven te vragen. Daarnaast blijft natuurlijk ook de mogelijkheid bestaan voor inwoners om zelf stukken op te vragen bij de gemeente. Voor meer informatie en het aanvraagformulier leest u verder op deze website.