Pilot grootschalige energie

Laarbeek staat open voor maximaal 5 zonneparken en maximaal 1 windpark.

Die parken moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld een goede inpassing in het landschap en het betrekken van omwonenden. In de PDFvisie grootschalige opwek Laarbeek staat wat de gemeente belangrijk vindt en welke voorwaarden er zijn. 

Voorkeursrecht Mariahout
Op 19 maart 2020 vestigde de gemeenteraad van Laarbeek voorkeursrecht op een deel van het buitengebied van Mariahout. Met het doel om regie te kunnen voeren bij de eventuele komst van een kleinschalig windpark. Over dit besluit kwamen veel vragen. Hier vind je de antwoorden daarop:  https://www.laarbeek.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-voorkeursrecht-en-windmolens

Heb je vragen over grootschalige opwek van energie, aanvragen of de visie? 
Dan kun je die stellen aan Marieke Oteman: marieke.oteman@laarbeek.nl. Zij is ook te bereiken via ons algemene nummer (0492) 469 700. 

Tot 15 januari 2020 kon je een plan inleveren 
We hebben verschillende plannen ontvangen en zijn bezig die te beoordelen. We kijken naar hoe kansrijk ze zijn en of ze passen bij onze visie en de voorwaarden. 

  • Denken we dat een aanvraag kansrijk is? Dan gaan we in gesprek met degene die het plan heeft aangevraagd en leggen we het plan voor aan de gemeenteraad. 
  • Voldoet het plan niet helemaal aan onze eisen? Dan bekijken we samen met de aanvrager of het plan kan worden aangepast. 
  • Plannen die we niet goed genoeg vinden, wijzen we af. De aanvrager krijgt hierover een brief. Ook de gemeenteraad wordt geïnformeerd. 

Hoe lang het vervolgtraject duurt, hangt af van het plan en de kwaliteit ervan. We proberen rekening te houden met deadlines voor subsidieaanvragen.

Ook een plan voor grootschalige opwek van duurzame energie? 
Je kunt nog een aanvraag inleveren. Neem daarvoor even contact met ons op. Hoe sneller je een plan opstuurt, hoe groter de kans dat het wordt uitgevoerd. Een plan voor een zonnepark kun je inleveren totdat de gemeenteraad 5 zonneparken heeft goedgekeurd. Bij windparken kan dit totdat er 1 park is goedgekeurd. Voor andere technologieën kun je een aanvraag inleveren totdat we de pilot gaan evalueren. Het is mogelijk dat er na de pilot nog meer plannen uitgevoerd mogen worden.