Waar kunt u terecht met uw zorgvraag?

Uw zorg is door de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Ook na 1 januari 2017 loopt uw zorg of ondersteuning gewoon door. De afspraken die met u zijn gemaakt, blijven ongewijzigd. U kunt dan ook gewoon contact op nemen met uw vaste contactpersoon.

Wmo
Heeft u nog niet eerder een beroep hoeven te doen op Wmo-voorzieningen? En heeft u dat nu wel nodig? Dat kan gaan over welzijnsproducten als een maaltijdvoorziening of mantelzorgondersteuning. Of heeft u iemand nodig die meekijkt naar uw financiën? Neem dan contact op met uw lokale Team Zorg & Welzijn

Jeugdzorg
Van heel algemene opvoedkundige vragen tot specifieke jeugdzorg kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin.

Schulddienstverlening
Heeft u geen schulddienstverlening maar wilt u daar wel graag over praten. Neem dan contact op met uw lokale Team Zorg & Welzijn. Als u al in een schulddienstverleningstraject zit, kunt u met uw vaste ondersteuner contact opnemen.

WW-uitkering
Wordt u binnenkort werkloos en wilt u een WW-uitkering aanvragen? Dan kunt u terecht bij het UWV.

Bijstandsuitkering
Bijstand is er voor mensen die niet genoeg geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunnen zij de periode overbruggen totdat zij weer betaald werk vinden. Senzer helpt bij het vinden van geschikt werk en zorgt voor een uitkering als dat nodig is. Aanvragen kan via www.werk.nl.