Maatschappelijke ondersteuning

Waar kunt u terecht met uw hulpvraag?

Uw zorg is door de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Waar kunt u terecht? U leest het hier. En bij twijfel, bel gerust met het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 700.

Vragen over werk of inkomen?

Lees meer

Woonvoorzieningen (Wmo)

Kunt u niet meer zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? De gemeente kan u met extra geld helpen bij het betalen van de kosten van het bouwkundig aanpassen van uw woning.

Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen? U kunt dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

Lees meer

Begeleiding naar werk

Heeft u geen uitkering en geen werk? En wilt u wel graag werken? De gemeente kan u helpen bij het vinden van werk. We bekijken samen met u welke mogelijkheden u heeft om betaald werk te vinden. Die begeleiding gebeurt door Werkbedrijf Senzer.

Lees meer

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Of heeft u door een ziekte extra hoge kosten die uw (aanvullende) zorgverzekering niet betaalt.

Lees meer

Hulp bij geldzorgen

Vind je het moeilijk om met geld om te gaan? Of heb je financiële problemen of schulden? Dan is het verstandig hulp te zoeken.

Lees meer

Inkomensnormen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen van de gemeente. Afhankelijk van uw inkomen weet u voor welke voorziening u in aanmerking komt.

Lees meer

Individuele Inkomenstoeslag aanvragen

Woont u in de gemeente Laarbeek en heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Lees meer