Zorg, hulp en maatschappelijke ondersteuning

Waar kunt u terecht met uw hulpvraag?

Uw zorg is door de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Waar kunt u terecht? U leest het hier. En bij twijfel, bel gerust met het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 700.

Vragen over werk of inkomen?

Lees meer

Woonvoorzieningen (Wmo)

Kunt u niet meer zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? De gemeente kan u met extra geld helpen bij het betalen van de kosten van het bouwkundig aanpassen van uw woning.

Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen? U kunt dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

Lees meer

Hulp bij geldzorgen

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Of heeft u financiële problemen of schulden? Dan is het verstandig hulp te zoeken.

Lees meer

Individuele Inkomenstoeslag aanvragen

Woont u in de gemeente Laarbeek en heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Lees meer

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. 

Lees meer

Vrijwilligers(werk) vinden: laarbeekvoorelkaar.nl