Zorg, hulp en maatschappelijke ondersteuning

Waar kunt u terecht met uw hulpvraag?

Uw zorg is door de gemeente Laarbeek met verschillende partners geregeld. Waar kunt u terecht? U leest het hier. En bij twijfel, bel gerust met het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 700.

Vragen over werk of inkomen?

Lees meer

Woonvoorzieningen (Wmo)

Kunt u niet meer zelfstandig wonen in uw woning door uw handicap of beperking? De gemeente kan u met extra geld helpen bij het betalen van de kosten van het bouwkundig aanpassen van uw woning.

Lees meer

Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u door lichamelijke beperkingen niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen? U kunt dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.

Lees meer

Hulp bij geldzorgen

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Of heeft u financiële problemen of schulden? Dan is het verstandig hulp te zoeken.

Lees meer

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Woont u in de gemeente Laarbeek en heeft u geen uitzicht op inkomensverbetering? Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Lees meer

Vrijwilligers(werk) vinden: laarbeekvoorelkaar.nl