Zorgmelding

Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding maken bij Meldpunt Psychische Zorg. Hier leest u:

  • wanneer u een melding kunt maken
  • hoe u deze melding kunt maken
  • waarom melden zo belangrijk is

Wanneer kan ik een melding maken? 
U belt naar het meldpunt als u iemand kent of ziet die naar uw mening psychische hulp nodig heeft. Soms leidt het gedrag van iemand tot overlast of nadeel voor hemzelf of voor een ander. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen. Denkt u dat iemand psychische hulp nodig heeft? Maak dan een melding bij de gemeente via 0492 469 707. Deze melding kunnen we, als u dat wenst, anoniem verwerken.

Hoe kan ik deze melding maken?
U belt 0492 469 707 en vertelt over uw zorgen. Na uw melding onderzoeken we of er hulp nodig is. Daarna bekijken we welke hulp er nodig is. Als er hulp nodig is proberen we deze hulp altijd eerst vrijwillig in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. We kijken bij iedere melding wat de situatie precies is. Op basis daarvan maken we aan aanpak op maat. 

Waarom is melden belangrijk?
Door een melding te maken kunnen we degene om wie het gaat én zijn omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand echt niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat mensen in de problemen komen. Degene om wie het gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Verplichte psychische zorg is een laatste redmiddel. Dit wordt alleen ingezet als vrijwillige zorg niet meer kan. Als verplichte psychische zorg nodig is, heeft degene om wie het gaat samen met zijn of haar familie inspraak. Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien.

Is er een acute crisis situatie?
In geval van een crisis belt u 112.