Aansprakelijk stellen van de gemeente

Beschrijving

Heeft u schade opgelopen? Mogelijk door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Hoe u het regelt

Bent u van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de geleden schade? Dan kunt u de gemeente schriftelijk of per e-mail aansprakelijk stellen via Gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk of gemeente@laarbeek.nl .

Om de aansprakelijkstelling te kunnen (laten) beoordelen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Uw persoonlijke gegevens:
  * naam
  * adres
  * postcode
  * woonplaats
  * bankrekeningnummer
  * telefoonnummer / mobiel nummer
  * e-mail adres
 • Datum van het ongeval / het incident;
 • Tijdstip van het ongeval / het incident;
 • Exacte locatie van het ongeval / het incident (aangeven op een plattegrond);
 • Foto’s van de locatie;
 • Foto’s van de schade;
 • Een omschrijving van het ongeval / het incident (hoe is het gebeurd?);
 • Informatie over de schade (waaruit bestaat de schade, de hoogte van de schade, facturen, offertes etc.).

Ook moet u de volgende vragen beantwoorden: 

 • Waarom bent u van mening dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade?
 • Zijn er getuigen van het ongeval / het incident en heeft u daarvan een verklaring?
 • Is er een proces-verbaal opgemaakt door de politie? Zo ja, dan graag een afschrift daarvan overleggen.
 • Waren er (andere) omstandigheden die mogelijk van invloed zijn geweest op het ongeval / het incident (beperkt zicht, gladheid, invloed andere verkeersdeelnemers etc.)?

Wat u moet weten

De gemeente is misschien aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet voldaan heeft aan haar wettelijke plicht, inspanningsplicht of zorgplicht. De gemeente zal uw aansprakelijkstelling vervolgens (laten) beoordelen. 

Bent u het niet eens met het oordeel van de gemeente of haar verzekeraar? Dan kunt u een vordering instellen bij de kantonrechter of de burgerlijke rechter (rechtbank). Voor het instellen van een vordering bij de kantonrechter of de burgerlijke rechter betaalt u griffierechten.

De kosten

Aan het aansprakelijk stellen van de gemeente zijn geen kosten verbonden.
Voor het instellen van een vordering bij de kantonrechter of burgerlijke rechter betaalt u griffierechten.

Heeft u nog vragen?

Bel met de medewerkers van ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 0492 469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl

Meer informatie