Nieuws

Vergaderingen raadscommissies

15-11-2018

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad. De vergaderingen starten ieder om 19.30 in het gemeentehuis Laarbeek

Gemeentebegroting 2019

14-11-2018

In een begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente beschreven. Op 8 november heeft de gemeenteraad in gezamenlijkheid de begroting van de gemeente Laarbeek voor 2019 vastgesteld.

Herstelwerkzaamheden vennen Mariahoutse bossen

12-11-2018

De komende periode, tot het einde van het jaar, werkt Bosgroep Zuid-Nederland in opdracht van de gemeente Laarbeek aan het herstellen van twee voormalige vennen in de Mariahoutse bossen: het Vossenbergven en het Heideven.