Nieuws

Voornemen uitschrijving persoon

19-08-2019

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

19 augustus onderhoud Lekerstraat, Beek en Donk

19-08-2019

Op maandag 19 augustus zal de Lekerstraat in Beek en Donk afgesloten zijn tussen de brug over de Aa en de bebouwde kom. Omdat de werkzaamheden maar 1 dag zullen duren, zal er geen uitgebreide omleiding geplaatst worden. Wij verzoeken alle weggebruikers die dag de ANWB bebording op de N615 te volgen.