Nieuws

Gemeentelijk rioleringsplan

17-01-2019

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023, dat op 6 december 2018 werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Geen extra raadsvergadering op 21 januari

16-01-2019

De extra raadsvergadering over het in beroep gaan tegen het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 komt te vervallen.

Vrijwilligerspenning Laarbeek voor Lyda Stal-Huygens

15-01-2019

Op donderdag 17 januari reikte wethouder Greet Buter, namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de Vrijwilligerspenning Laarbeek uit aan mevrouw Lyda Stal-Huygens in verband met haar afscheid als voorzitter van de Katholieke Vrouwenvereniging Lieshout (KVL) na 28 jaar