Nieuws

Storing digitale diensten gemeentehuis opgelost

21-11-2018

De storing waardoor de digitale diensten van de gemeente Laarbeek niet beschikbaar waren is opgelost. Het betrof een kapotte glasvezelkabel waardoor regionaal het internet niet beschikbaar was,

Vergaderingen raadscommissies

15-11-2018

U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad. De vergaderingen starten ieder om 19.30 in het gemeentehuis Laarbeek

Besluit uitschrijving personen

15-11-2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat hieronder vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.