Nieuws

Proficiat Kimberly

17-10-2018

Burgemeester Frank van der Meijden en wethouder Monika Slaets huldigden Kimberly Loos, die onlangs Nederlands kampioen Springen in klasse M werd.

Uitreiking Vrijwilligerspenning Laarbeek

17-10-2018

LAARBEEK - Op woensdag 17 oktober heeft wethouder Van der Zanden namens het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de Vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan de heer Mari van de Rijt in verband met zijn 30-jarig jubileum als voorzitter van de Werkgroep Verkeersveiligheid Mariahout.

Verwarring over zonnepanelenproject

15-10-2018

Gemeente Laarbeek is actief bezig met het enthousiasmeren voor en activeren van inwoners om zonnepanelen aan te schaffen. Hiervoor neemt Laarbeek deel aan het regionaal zonnepanelen project De Groene Zone.

‘Handen ineen’ leidt tot ‘Samenspel’ om trots op te zijn

12-10-2018

Verheugd presenteert het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2019, de eerste van deze bestuursperiode, die als titel Samenspel heeft met als ondertitel ‘Laarbeek in balans’. Deze begroting is op donderdag 11 oktober aan de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting zijn onze plannen voor het komend jaar opgenomen, die gebaseerd zijn op de afspraken uit de beleidsrijke agenda van het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen ineen’.

Servische delegatie bezoekt Laarbeek

09-10-2018

Dinsdag 9 oktober verwelkomde burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek een delegatie uit Servië, tijdens hun driedaags werkbezoek aan Nederland. Hij ontving de delegatie in zijn hoedanigheid als voorzitter van Bizob, de inkooporganisatie voor gemeenten in Zuidoost-Brabant.