Bouw en verbouw, toezicht

Beschrijving

De toezichthouder bouw van uw gemeente heeft de taak de veiligheid te controleren en te beoordelen of er volgens de verleende omgevingsvergunning gebouwd wordt. Vermoedt u dat uw verbouwing niet volgens de regels verloopt? Neem dan contact met ons op.

Hoe u het regelt

Vermoedt u dat uw verbouwing niet volgens de regels verloopt? Meld het dan bij ons via 0492 496 700 of gemeente@laarbeek.nl .
Een verbouwing loopt waarschijnlijk niet volgens de regels als er zonder vergunning, niet conform bouwtechnische voorschriften, buiten normale werktijden of niet veilig gewerkt wordt. Buitensporig veel afval achter laten mag ook niet

Wat u moet weten

De ambtenaren van de Wabo hebben bij de controle en handhaving de volgende bevoegdheden:

  • Het betreden van plaatsen. Dit zijn gebouwen anders dan woningen. Voor het binnentreden van een erf of woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure.
  • Vorderen van inlichtingen.
  • Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopieën van deze gegevens. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
  • Het onderzoeken van zaken. Monsterneming, het openen van verpakkingen en zo nodig meenemen van zaken.

Relevante wetgeving

Heeft u nog vragen?

Wilt u informatie over de constructie van een bouwwerk? Maak dan een telefonische afspraak. Dan kunnen wij de gegevens opzoeken voordat u langskomt.