Compensatieregeling eigen bijdrage

Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft, hoeft u in sommige gevallen de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen (het zogenaamde abbonementstarief) niet te betalen. 

Hoe u het regelt

Wat u moet weten

U kunt alleen een minimakorting krijgen op de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Dit geldt niet voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of beschermd wonen.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met het Sociaal Team Laarbeek via het telefoonnummer: 0492-469707 of mail naar sociaalteamlaarbeek@laarbeek.nl