adult iconCompensatieregeling eigen bijdrage

Beschrijving

Als u een laag inkomen heeft, hoeft u in sommige gevallen de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen (het zogenaamde abbonementstarief) niet te betalen. 

Hoe u het regelt

U kunt het aanpassen van de eigen bijdrage regelen via de website van het CAK https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning/meest-gestelde-vragen/wat-is-minimabeleid

 

Wat u moet weten

U kunt alleen een minimakorting krijgen op de eigen bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Dit geldt niet voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of beschermd wonen.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met het Sociaal Team Laarbeek via het telefoonnummer: 0492-469707 of mail naar sociaalteamlaarbeek@laarbeek.nl

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek