Leges in 2024

De verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 geeft aan wat de tarieven zijn van de leges in 2024.