Nieuwsbericht ontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk Februari 2023

Ontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk

In Beek en Donk hebben we een mooi Ontmoetingscentrum waar veel mensen, verenigingen en andere partijen gebruik van maken. Het Ontmoetingscentrum staat er inmiddels bijna 40 jaar, waardoor we moeten kijken in hoeverre het gebouw nog aansluit bij de huidige tijd, het gebruik en wensen van partijen. In dit artikel lees je de stand van zaken en kijken we kort vooruit.

Verkennen

Om te kijken naar de toekomst van het Ontmoetingscentrum hebben we de afgelopen weken gesprekken gevoerd met een aantal partijen. Dit waren Stichting Dorpshuizen Lieshout (SDL), de huidige gebruikers van het Ontmoetingscentrum en O&U, RC de Oude Molen en TTV21.

Toekomst Ontmoetingscentrum

Uit de gesprekken blijkt dat er een wens is om het Ontmoetingscentrum niet alleen te verduurzamen, maar ook te ontwikkelen tot een breed inzetbaar gebouw, ingericht op de toekomst. Ook hebben de partijen aangegeven zelf mee te willen denken met het ontwikkelen van het Ontmoetingscentrum. Tijdens de gesprekken hebben we een aantal nuttige tips gekregen die we hebben meegenomen in het plan van aanpak.

Het project

Na de verkenningsfase (de gesprekken die zijn gevoerd) is het plan van aanpak voor het project opgesteld. In dit plan staan de doelen van het project:

  • Het opleveren van een gezamenlijk inhoudelijk idee (visie) voor het Ontmoetingscentrum voor nu en de toekomst;
  • Een accommodatie creëren die breed en door iedereen te gebruiken (multifunctioneel) en duurzaam is;
  • We denken na over het verdienmodel (exploitatiemodel) en zorgen ervoor dat deze de kosten dekt.
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari besloten het project uit te gaan voeren.

Samenwerken

Dit project is een samenwerking van de gemeente, samen met de gebruikers van het toekomstig Ontmoetingscentrum en Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL). De regie van het project ligt bij gemeente Laarbeek.

Hoe verder?

De komende weken starten we met opzetten van het project. Hierin staan de stappen die we moeten zetten om van een idee te komen tot een plan wat uitgevoerd kan worden. We verwachten dat we in april meer duidelijkheid hebben. Daarom organiseren we eind april een startbijeenkomst, een kick-off. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op het project en willen we
samen stappen zetten in hoe we verder kunnen en geven we invulling aan het plan. Meer informatie hierover volgt, net als een datum, tijd en locatie!

Informatie

Heb je vragen over dit project of ideeën? Dan kun je altijd even contact opnemen met de projectleider René Brands via gemeente@laarbeek.nl