Profielschets burgemeester van Laarbeek

De vacature voor het ambt van burgemeester van Laarbeek is met ingang van dinsdag 9 april opengesteld via de site van de Provincie Noord-Brabantexterne-link-icoon.

In de profielschets, die door de raad op 2 april 2024 is vastgesteld, wordt omschreven wat er van de kandidaten wordt gevraagd.

Zowel als mens alsook als bestuurder. Gedurende 3 weken kan men op de vacature reageren. 

Na afloop van die termijn gaat het proces in vertrouwelijkheid verder. De Vertrouwenscommissie gaat gesprekken voeren met een aantal kandidaten. 

Tegen het einde van het jaar komt de commissie met een advies voor de voordracht van 2 personen die zij het meest geschikt achten als onze nieuwe burgemeester.

De raad besluit uiteindelijk wie wordt voorgedragen voor de invulling van dit mooie ambt.