Vijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022

Installatie raadsbrede coalitie en presentatie onderhandelaarsakkoord


Op 17 mei 2018 zijn tijdens de raadsvergadering vijf wethouders geïnstalleerd voor deze nieuwe bestuursperiode. Een bestuurlijk vernieuwend college, waarbij heel nadrukkelijk gekozen werd voor een raadsbreed gedragen collegiaal bestuur. Daarnaast is ook het onderhandelaarsakkoord gepresenteerd, dat dient als opmaat naar een raadsprogramma. Laarbeek ging namelijk niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma. Bij de totstandkoming daarvan zijn niet de individuele speerpunten van partijen leidend geweest, maar juist die zaken die verbinden: vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet vraagt om polarisatie, maar om samenwerking. Het akkoord kunt u hieronder downloaden.