default iconVijfpartijenakkoord Raadsprogramma 2018-2022

Installatie raadsbrede coalitie en presentatie onderhandelaarsakkoord


Op 17 mei 2018 zijn tijdens de raadsvergadering vijf wethouders geïnstalleerd voor deze nieuwe bestuursperiode. Een bestuurlijk vernieuwend college, waarbij heel nadrukkelijk gekozen werd voor een raadsbreed gedragen collegiaal bestuur. Daarnaast is ook het onderhandelaarsakkoord gepresenteerd, dat dient als opmaat naar een raadsprogramma. Laarbeek ging namelijk niet alleen voor een vernieuwing van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen inhoudelijk programma. Bij de totstandkoming daarvan zijn niet de individuele speerpunten van partijen leidend geweest, maar juist die zaken die verbinden: vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet vraagt om polarisatie, maar om samenwerking. Het akkoord kunt u hieronder downloaden.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek