Aanmelden verkiezingen

Aanmelding stembureau

Wij zijn op zoek naar stembureauleden en tellers. Wilt u ons helpen?  
Als stembureau lid levert u een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen. 

Op donderdag 6 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement.
De stembureauleden mogen tijdens deze stemming geen blijk geven van hun politieke voorkeur. Ook mogen zij niet politiek actief zijn als bijvoorbeeld wethouder of raadslid. Of vermeld staan op één van de kandidatenlijsten van de politieke partijen.  

Lijkt het u leuk om lid van een stembureau of teller te zijn, bent u beschikbaar? Meld u zich dan aan vóór 1 april 2024

Op Donderdag 6 juni zijn 11 stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur.  
Na de sluiting van het stembureau worden de uitgebrachte stemmen geteld door andere tellers die vanaf 20:45 uur aanwezig moeten zijn op het door ons aangewezen stembureau. 

De stembureauleden zijn om 21:00 uur klaar met hun taken en kunnen naar huis. Om 21:00 uur zal de voorzitter alleen nog vragen om een handtekening te plaatsen in het Proces-verbaal. 

In overleg met onze voorzitters hebben wij besloten om een andere werkwijze te hanteren dan dat jullie van ons gewend zijn. 

E-Learning
Als stembureau lid (ook als teller en reserve) bent u verplicht een e-learning positief af te ronden. Tijdens deze digitale training leert u alles wat u moet weten voor de verkiezingsdag. Wanneer u zich aanmeld, ontvangt u een uitnodiging om aan de e-learning deel te nemen. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het team verkiezingen via ons algemene nummer (0492) 469 700 of mail naar verkiezingen@laarbeek.nl