Adoptie

Beschrijving

Er zijn verschillende soorten adoptie. Adoptie van een kind uit Nederland. Adoptie van een kind uit het buitenland. Een persoons- en stiefouderadoptie.

Als u een kind adopteert, ontstaat er een nieuwe wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de wettelijke familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Hoe u het regelt

De gemeente regelt de adoptie niet. U regelt dit met uw advocaat via de rechtbank.

Wat u moet weten

U wilt een kind adopteren?

Voor meer informatie en begeleiding kunt u terecht bij Stichting Adoptievoorzieningenexterne-link-icoon

Uw buitenlands adoptiekind is in Nederland aangekomen?

U maakt een afspraak (voor Vestiging vanuit buitenland) bij de gemeente waar u woont om uw adoptiekind in te schrijven in deze gemeente. Dit moet u binnen 5 werkdagen na aankomst in Nederland regelen.

U regelt de afspraak digitaalexterne-link-icoon of telefonisch via telefoonnummer 0492 469 700. U moet naast uw geldige legitimatiebewijs nog meer documenten meebrengen. Neem daarvoor telefonisch contact op met bovengenoemd nummer. Wij helpen u graag.

Is het kind in het buitenland geadopteerd en is het kind legaal in Nederland? Dan wordt het kind in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen. Soms wordt de adoptie die in het buiteland is gedaan, (nog) niet erkend door Nederland. Een Nederlandse rechter moet dan een beslissing nemen over de adoptie.

De kosten

U regelt de adoptie met uw advocaat via de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden. Laat u vooraf goed informeren door uw advocaat of de instantie die u begeleidt met de adoptie. U hoeft geen kosten te betalen aan de gemeente.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Wij helpen u graag. Neem tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.