Alcohol schenken bij evenementen

Beschrijving

U organiseert een groot of klein evenement? U bent van plan om tijdens dit evenement zwak alcoholhoudende dranken (alcoholpercentage onder de 15%) te schenken? Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de gemeente. Als u een evenementenvergunning aanvraagt, kunt u tegelijkertijd uw aanvraag voor het schenken van alcohol aanvragen. U hoeft dan niet meer apart deze ontheffing aan te vragen. 

Heeft u een evenement waar geen evenementenvergunning voor nodig is, maar u wilt wel alcohol schenken? Dan vraagt u apart een ontheffing alcohol schenken aan.

Hoe u het regelt

U regelt de ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende dranken digitaal. Klik hier om de aanvraag te starten.externe-link-icoon

Wat u nodig heeft

U heeft DigiD externe-link-icoonnodig om de aanvraag digitaal te kunnen regelen.

Bedrijven

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning externe-link-icoonkunnen ook digitaal een aanvraagexterne-link-icoon doen.

Wat u moet weten

U hoeft geen horecaondernemer te zijn om een ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende dranken aan te kunnen vragen. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen en kan alleen worden verleend als er sprak is van een tijdelijke, bijzondere gelegenheid. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet de leidinggevende op uw aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen;

De kosten

Voor het aanvragen van ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende drank betaalt u € 60,65.

Bijzonderheden

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700