Bedrijfsterreinen

Beschrijving

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? In de regel geeft de gemeente bedrijfsterreinen uit. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan u alleen een bedrijfsterrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe u het regelt

De procedure hangt af van uw aanvraag. Neem daarom eerst contact met ons op om te zien wat u precies moet doen.

Meenemen

  • Informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.

  • Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.

Wat u moet weten

  • De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark.
  • De voorwaarden hebben vaak betrekking op de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten, de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel en de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.
  • Soms letten we ook op de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk voor een deel van de lokale werkzoekenden).