default iconBekendmaking voorgenomen uitgiften

Als de gemeente Laarbeek van plan is om onroerende zaken (bijvoorbeeld gronden, panden) te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Dit om iedereen gelijke kansen te geven. Bij ‘Documenten downloaden’ maakt de gemeente Laarbeek bekend welke onroerende zaken zij van plan is uit te geven (te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven). Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar grondzaken@laarbeek.nl.

Bent u ook gegadigde of bent u het niet eens met een uitgifte?

Bent u het niet eens met een voorgenomen uitgifte en vindt u dat u hiervoor ook in aanmerking komt? Stuur dan binnen twintig dagen na publicatie van de voorgenomen uitgifte een bericht naar grondzaken@laarbeek.nl. In dit bericht geeft u aan waarom u ook in aanmerking komt voor de uitgifte.

Niet of te laat gereageerd?

Als u niet binnen 20 dagen reageert op een voorgenomen uitgifte, dan vervalt uw recht om tegen het besluit en het aangaan van de overeenkomst in rechte op te komen of een schadevergoeding te vorderen.

Wat gebeurt na 20 dagen?

Als binnen 20 dagen na de publicatie van een voorgenomen uitgifte geen bericht is ontvangen, dan kan het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst. Wij houden deze twintig dagen aan, omdat anders de gemeente Laarbeek en haar contractspartijen onredelijk worden benadeeld.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

KVK-nummer:

17279582

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek