Bekendmaking voorgenomen uitgiften

Als de gemeente Laarbeek van plan is om onroerende zaken (bijvoorbeeld gronden, panden) te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven, dan moet zij dat openbaar bekend maken. Dit om iedereen gelijke kansen te geven. Bij ‘Documenten downloaden’ maakt de gemeente Laarbeek bekend welke onroerende zaken zij van plan is uit te geven (te verkopen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven). Wilt u meer informatie over een uitgifte? Stuur dan een e-mail naar grondzaken@laarbeek.nl.

Bent u ook gegadigde of bent u het niet eens met een uitgifte?

Bent u het niet eens met een voorgenomen uitgifte en vindt u dat u hiervoor ook in aanmerking komt? Stuur dan binnen twintig dagen na publicatie van de voorgenomen uitgifte een bericht naar grondzaken@laarbeek.nl. In dit bericht geeft u aan waarom u ook in aanmerking komt voor de uitgifte.

Niet of te laat gereageerd?

Als u niet binnen 20 dagen reageert op een voorgenomen uitgifte, dan vervalt uw recht om tegen het besluit en het aangaan van de overeenkomst in rechte op te komen of een schadevergoeding te vorderen.

Wat gebeurt na 20 dagen?

Als binnen 20 dagen na de publicatie van een voorgenomen uitgifte geen bericht is ontvangen, dan kan het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over het aangaan van de overeenkomst. Wij houden deze twintig dagen aan, omdat anders de gemeente Laarbeek en haar contractspartijen onredelijk worden benadeeld.

Documenten downloaden

PDFBosscheweg 29 Aarle-Rixtel VERVALLEN

PDFBroekelingstraat 42 Aarle-Rixtel VERVALLEN

PDFDe Klumpert 27 Lieshout VERVALLEN

PDFFloreffestraat 35 Lieshout VERVALLEN

PDFHoekendaal 2 Lieshout VERVALLEN

PDFHoekendaal 4 Lieshout VERVALLEN

PDFKorte Zwaard 15 Beek en Donk VERVALLEN

PDFPadelbanen nabij Kerkakkers 1 Beek en Donk VERVALLEN

PDFPoP station nabij Herendijk Lieshout VERVALLEN

PDFPoP station tegenover Vonderweg 19 Beek en Donk VERVALLEN

PDFWandelpark Franciscushof te Lieshout VERVALLEN

PDFSportterrein nabij Heereindseweg 8a te Beek en Donk VERVALLEN