default iconBelastingen

Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagen van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente  Laarbeek. BSOB is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Aa en Maas en verschillende gemeenten voor de heffing en invordering van gemeente- en waterschapsbelastingen.

Hoe regelt u het?

Op www.bs-ob.nl kunt u veel informatie over lokale belastingen vinden. U vindt daar ook informatie over betaalmogelijkheden, kwijtschelding en de mogelijkheden van het Digitaal Loket. Met het Digitaal Loket kunt u bijvoorbeeld de correspondentie van BSOB raadplegen, bezwaar maken, automatische incasso aanvragen of taxatieverslagen inzien.

Wat u moet weten

Gemeente Laarbeek blijft verantwoordelijk voor:

Vragen?

Voor alle vragen over lokale belastingen kunnen inwoners en bedrijven terecht bij BSOB. Op werkdagen is BSOB bereikbaar van 09.00-16.00 uur op telefoonnummer 088 551 00 00. 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek