default iconBelastingen

Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagen van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente  Laarbeek. 

Wat u moet weten

Gemeente Laarbeek blijft verantwoordelijk voor:

Via www.bs-ob.nl vindt u meer informatie over de betaalmogelijkheden, kwijtschelding en de mogelijkheden van het Digitaal loket. Daarmee kunt u bijvoorbeeld de correspondentie van BSOB raadplegen, automatische incasso aanvragen of taxatieverslagen inzien.

Bezwaar maken 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u eenvoudig zelf bezwaar maken bij de BSOB via www.bs-ob.nl/woz

Vragen?

Voor alle vragen over lokale belastingen kunnen inwoners en bedrijven terecht bij BSOB. Op werkdagen is BSOB bereikbaar van 09.00-16.00 uur op telefoonnummer 088 551 00 00. 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek