Belastingen

Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagen van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente  Laarbeek. 

Wat u moet weten

Gemeente Laarbeek blijft verantwoordelijk voor:

Via www.bs-ob.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de betaalmogelijkheden, kwijtschelding en de mogelijkheden van het Digitaal loket. Daarmee kunt u bijvoorbeeld de correspondentie van BSOB raadplegen, automatische incasso aanvragen of taxatieverslagen inzien.

Bezwaar maken 

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u eenvoudig zelf bezwaar maken bij de BSOB via www.bs-ob.nl/wozexterne-link-icoon

Vragen?

Voor alle vragen over lokale belastingen kunnen inwoners en bedrijven terecht bij BSOB. Op werkdagen is BSOB bereikbaar van 09.00-16.00 uur op telefoonnummer 088 551 00 00.