Beleid Toerisme en recreatie

Gemeente Laarbeek is een groene gemeente aan de rand van de peelregio. Een moderne gemeente bestaande uit vier kernen met ieder een eigen identiteit, omgeven door een groen buitengebied en verbonden door diverse kanalen.

In 2009 is het toeristisch beleid vastgesteld. Het doel was om een toeristisch profiel te ontwikkelen waar men zich mee kon promoten om zo meer bezoekers aan te trekken, dat is ruimschoots gelukt.

Ondertussen is er veel gebeurd: Corona kwam in 2020 en binnenlands toerisme nam een vogelvlucht. De Brabantse peelgemeenten zijn gaan samenwerken en is er een marketing- communicatieplan voor de regio opgesteld. Land van de Peel is als destinatie-marketing organisatie begonnen. Kortom, toerisme in de Peelregio is booming. In 2022 heeft gemeente Laarbeek een nieuw bestuur gekregen. Zij vonden het tijd om nieuwe ambities te stellen voor toerisme om zo maximaal te kunnen profiteren van alle inzet op regioniveau. In september is daar een start mee gemaakt. De omgevingsvisie Buitengebied en Perspectief Vrijetijdseconomie de Peel 2030 zijn hierbij de belangrijkste bronnen van input.

Op basis van de diverse beleidsstukken is bekeken waar gemeente Laarbeek behoefte aan heeft: duidelijk is dat het niet alleen gaat om economische groei in de zin van meer bezoekers. Er is behoefte om meer in de etalage te zetten wat gemeente Laarbeek te bieden heeft. Samen met de marketingstrategie van Land van de Peel, komen de bezoekers dan vanzelf wel. De omgevingsvisie Buitengebied is duidelijk: Laarbeek moet zich inspannen voor een aantrekkelijk buitengebied waar men in het groen kan recreëren en verblijven. We willen inzetten op de eigen identiteit van de kernen, om zo een divers aanbod aan toeristische en recreatieve producten uit te bouwen.

Uit gesprekken met toeristische ondernemers, dorpsraden, natuurverenigingen en heemkundekringen blijkt dat er veel ondernomen wordt om de bezoeker te entertainen. Veel ondernemers zijn druk bezig met het ontwikkelen van de toeristische sector, soms zelfs naast hun eigen onderneming. Stichting Toeristisch Laarbeek is een belangrijke partner in de marketing en promotie, zij zijn de verbindende schakel tussen de ondernemers en Land van de Peel en groeien uit hun voegen qua werk. Er is ook een app gelanceerd die zich richt op de zichtbare kunst in de openbare ruimte. Deze app heeft potentie om door te groeien naar een app die de bezoeker volledig wegwijs maakt in alles wat er te doen is in Laarbeek. De combinatie van de diversiteit aan toeristische producten en de wens om als gemeente ‘goedschalig’’ te blijven leidt tot de gezamenlijke conclusie dat het vooral heel mooi zou zijn om de bezoekers die komen langer te laten blijven en te laten genieten van alle kernen en het buitengebied. De ambitie van dit programma is geboren!

In 2027 kunnen bezoekers van alle leeftijden hier minimaal 4 dagen verblijven én recreëren. Recreëren in Laarbeek is het antwoord op onze behoefte om te vertragen, om ons drukke leven even op pauze te zetten. In Laarbeek neem je de tijd om te ervaren en wordt je uitgedaagd om jezelf open te stellen voor de omgeving en de mensen die je ontmoet. In plaats van een strakke planning met heel veel bezienswaardigheden op een rij, reis je in een relaxed tempo en geniet je van het moment.

Hoe bereiken we deze doelstelling? Door de volgende zaken op te pakken:

1. De toeristisch/recreatieve routestructuren te optimaliseren;

2. Diversiteit in recreatie te stimuleren en het DNA van de kernen te benadrukken;

3. Aan te blijven sluiten bij de regionale promotie;

4. Kansen aanpakken om te komen tot onderscheidende waterrecreatiegebieden;

5. Een divers en kwalitatief aanbod aan verblijfsaccommodaties stimuleren;

De resultaten van deze inspanningen zijn gevisualiseerd in het ‘droombeeld’ van gemeente Laarbeek in 2027. De dromen van ondernemers, dorpsraden, ambtenaren en betrokkenen zijn opgetekend in deze tekening. De acties in het uitvoeringsprogramma vanaf pagina XX concretiseren de bovengenoemde punten in stappen en zorgen voor behapbare projecten verdeeld over de duur van het programma.

De acties in het actieprogramma zijn een combinatie van gemeentetaken en projecten in samenwerking met diverse partners. De financiering voor de projecten in 2023 komen uit het reguliere werkbudget. De benodigde middelen voor 2024 worden via de reguliere P&C-cyclus aangevraagd. Het uitvoeringsprogramma vanaf 2025 wordt na een uitvoerige evaluatie in 2024 opgesteld.

Beleidsdocument toerisme recreatie