Bestuursakkoord 2022-2026 Samen aan zet!

De samenwerking tussen PNL, ABL en De Werkgroep is een goede vertaling van het resultaat van de verkiezingen. We hebben laten zien dat we uitdagingen aankunnen. We willen graag samen vooruit, de toekomst tegemoet met respect voor de standpunten van alle partijen. Samen aan zet!

We hebben serieus geluisterd naar wat de andere partijen, CDA, PvdA en Ouderen Appèl-Hart voor Laarbeek, belangrijk vinden. Een aantal van hun wensen hebben we ook opgenomen in dit bestuursakkoord. Met dit akkoord kunnen we richting geven aan de toekomst. Die is echter onzeker: daarom moet er wel ruimte blijven om van koers te veranderen, als dat nodig is. Dat doen we niet alleen met de raad, de bestuurders en de ambtenaren, dat doen we ook samen met onze inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven.

Bestuursakkoord 2022-2026