default iconBestuursakkoord 2022-2026 Samen aan zet!

De samenwerking tussen PNL, ABL en De Werkgroep is een goede vertaling van het resultaat van de verkiezingen. We hebben laten zien dat we uitdagingen aankunnen. We willen graag samen vooruit, de toekomst tegemoet met respect voor de standpunten van alle partijen. Samen aan zet!

We hebben serieus geluisterd naar wat de andere partijen, CDA, PvdA en Ouderen Appèl-Hart voor Laarbeek, belangrijk vinden. Een aantal van hun wensen hebben we ook opgenomen in dit bestuursakkoord. Met dit akkoord kunnen we richting geven aan de toekomst. Die is echter onzeker: daarom moet er wel ruimte blijven om van koers te veranderen, als dat nodig is. Dat doen we niet alleen met de raad, de bestuurders en de ambtenaren, dat doen we ook samen met onze inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven.

Bestuursakkoord 2022-2026

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek