Bezwaar en beroep

Beschrijving

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit betekent dat u een bezwaarschrift indient waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan nog een keer naar het besluit kijken en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechtbank.

Hoe u het regelt

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Bezwaarschrift

Voor het schrijven van een bezwaarschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het bezwaarschrift vermelden:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Geef aan om welk besluit het gaat
 • Omschrijf waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden)
 • Onderteken het bezwaarschrift

Beroepschrift

Bent u het niet eens met een beslissing op bezwaar? Dan kunt u tegen die beslissing vaak beroep instellen bij de rechtbank. Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft
 • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent
 • Omschrijf waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden)
 • Onderteken het beroepschrift

Wat u moet weten

Bezwaar maken bij de gemeente

In het besluit zelf is meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen en naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen. Let er op dat u 6 weken de tijd heeft om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn vangt aan de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift dan wordt uw bezwaarschrift in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de gemeente

Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Dit gebeurt door de commissie bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke intergemeentelijke commissie die de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek adviseert over de inhoud van de beslissing op bezwaar.

Beroep bij de rechtbank

Vanaf de eerste dag na bekendmaking van de beslissing op bezwaar heeft u 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank

De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld (onderzoek ter zitting). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten en vragen van de rechter te beantwoorden.

De kosten

Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening (griffierecht). U krijgt hiervoor van de rechtbank een factuur thuisgestuurd.

Bijzonderheden

Tips voor het indienen van een bezwaarschrift:

 • Stuur met uw bezwaarschrift een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent. Zo is voor iedereen duidelijk om welk besluit het gaat.
 • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren, geef dan elk bezwaar een nummer (1, 2, 3, etc.). Dat is voor u zelf en voor de gemeente overzichtelijk.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog heeft om een bezwaarschrift in te dienen, neem dan contact op met ons.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld.
 • Bent u te laat met uw bezwaarschrift, geef dan aan waarom u te laat bent.
 • Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift. Bewaar alle brieven die met het bezwaar te maken hebben in een map. U kunt dan alles gemakkelijk terugvinden.

Tips voor het indienen van een beroepschrift:

 • Noemt u in uw beroepschrift meerdere gronden waarom u het niet met de beslissing op bezwaar eens bent, geef dan elke grond een nummer (1, 2, 3, etc.). Dat is voor u zelf, de rechtbank en de gemeente overzichtelijk.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een beroepschrift in te dienen, neem dan contact op met de gemeente of de rechtbank.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een beroepschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw beroepschrift niet meer wordt behandeld.
 • Bent u te laat met uw beroepschrift, geef dan aan waarom u te laat bent.
 • Maak altijd een kopie van uw beroepschrift. Bewaar alle brieven die met het beroep te maken hebben in een map. U kunt dan alles gemakkelijk terugvinden.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens openingstijden naar ons Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0492 469 700.