Bezwaarschriftencommissie

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moet u zich aanmelden als u de vergadering wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden via het algemene telefoonnummer: 0492 469 700, of via een mail naar: commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.

Bent u het niet eens met een besluit van het bestuur, dan kunt u met een brief tegen dat besluit bezwaar maken. Dat noemen we een bezwaarschrift. Het bestuur dat het besluit heeft genomen kijkt dan opnieuw of het een goed besluit is. Het bestuur krijgt daarover een advies van een commissie, de bezwaarschriftencommissie.

De gemeente Laarbeek heeft samen met de gemeente Gemert-Bakel een bezwaarschriftencommissie. Als een bezwaarschrift is ingediend wordt er meestal een hoorzitting gehouden.

Dit is een bijeenkomst waarin alle betrokken personen of organisaties hun verhaal kunnen vertellen. De hoorzittingen worden altijd op woensdagochtend gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek of in het gemeentehuis van Gemert-Bakel. Van elke hoorzitting wordt een planning gemaakt. Deze kunt u lezen in uw huis aan huis blad. De plaats en tijd van de hoorzitting staan in de planning genoemd. De hoorzittingen zijn openbaar. U kunt daar dus bij zijn. Als de hoorzitting om bijzondere redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de planning genoemd.

Bekijk hier de agenda's:

PDF2021 04 14 Vergadering Commissie bezwaarschriften Laarbeek

PDF2021 04 21 Vergadering Commissie bezwaarschriften Gemert