Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van het bestuur? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken met een brief. Dat noemen we een bezwaarschrift. Het bestuur dat het besluit heeft genomen kijkt het besluit dan opnieuw. Het bestuur krijgt daarbij een advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente Laarbeek heeft samen met de gemeente Gemert-Bakel een bezwaarschriftencommissie.

Als een bezwaarschrift is ingediend, komt er meestal een hoorzitting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle betrokkenen hun verhaal vertellen. De hoorzittingen zijn altijd op woensdagochtend in het gemeentehuis van Laarbeek of Gemert-Bakel. Van elke hoorzitting wordt een planning gemaakt. Deze vindt u in de Mooi Laarbeek krant en op deze webpagina. De hoorzittingen zijn openbaar. U kunt daar dus bij zijn. Als de hoorzitting om bijzondere redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de planning genoemd.

Agenda volgende vergadering bezwaarschriftencommissie:

Woensdagochtend 12 januari 2022 om 09:30 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Commissiekamer 2.03

Tijd Onderwerp Openbaar / niet openbaar
9:30 - 10:00 uur   Het besluit van 29 september 2021, verzonden op 30 september 2021, tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan Het Brabants Landschap te Haaren voor het aanplanten van een struweelhaag nabij de Kasteelweg 7 in Aarle-Rixtel Openbaar
10:15 - 10:45 uur  Het besluit van 6 september 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping op het perceel De Hoeve 31 in Beek en Donk Openbaar
11:00 - 11:30 uur Het besluit van 21 september 2021 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleinschalige mestvergistingsinstallatie op het perceel Esp 2 in Bakel Openbaar

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moet u zich aanmelden als u de vergadering wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0492 378 500, of een mail naar: commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.