Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van het bestuur? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken met een brief. Dat noemen we een bezwaarschrift. Het bestuur dat het besluit heeft genomen bekijkt het besluit dan opnieuw. Daarbij krijgt het bestuur een advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente Laarbeek heeft samen met de gemeente Gemert-Bakel een bezwaarschriftencommissie.

Als een bezwaarschrift is ingediend, komt er meestal een hoorzitting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle betrokkenen hun verhaal vertellen. De hoorzittingen zijn altijd op woensdagochtend in het gemeentehuis van Laarbeek of Gemert-Bakel. Van elke hoorzitting wordt een agenda gemaakt. Deze vindt u in de Mooi Laarbeek krant en hieronder: 

Agenda volgende vergadering bezwaarschriftencommissie:

Woensdagochtend 22 mei 2024 om 09:30 uur in het gemeentehuis te Gemert in de Raadzaal J0.03.

09:30 uur
10:00 uur
Het besluit van 4 maart 2024 tot het opleggen van een last onder dwangsom op het perceel Gemertseweg 14a in Boekel.Openbaar

Een vergadering bijwonen? 

Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 0492 378 500, of een mail naar: commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.

De hoorzittingen zijn openbaar. Als de hoorzitting om bijzondere redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda genoemd.