default iconBezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van het bestuur? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken met een brief. Dat noemen we een bezwaarschrift. Het bestuur dat het besluit heeft genomen bekijkt het besluit dan opnieuw. Daarbij krijgt het bestuur een advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente Laarbeek heeft samen met de gemeente Gemert-Bakel een bezwaarschriftencommissie.

Als een bezwaarschrift is ingediend, komt er meestal een hoorzitting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle betrokkenen hun verhaal vertellen. De hoorzittingen zijn altijd op woensdagochtend in het gemeentehuis van Laarbeek of Gemert-Bakel. Van elke hoorzitting wordt een agenda gemaakt. Deze vindt u in de Mooi Laarbeek krant en hieronder: 

Agenda volgende vergadering bezwaarschriftencommissie:

Woensdagochtend 31 mei 2023 om 09:30 uur in het gemeentehuis te Gemert in de Raadzaal J0.03.

09:30 - 10:00 uur Het besluit van 28 februari 2022, gepubliceerd op 4 augustus 2022, voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Gemert-Bakel.   Openbaar
10:00 - 10:30 uur

Het besluit van 6 april 2023 om in te stemmen voor een aanleg inrit vanaf landgoed Nieuwen Huys naar Milschot in de Mortel.

Openbaar
10:30-11:00 uur

Het besluit van 20 januari 2023 tot het toekennen van de aanvraag jeugdhulp.

Niet openbaar

Een vergadering bijwonen? 

Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 0492 378 500, of een mail naar: commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.

De hoorzittingen zijn openbaar. Als de hoorzitting om bijzondere redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda genoemd.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek