Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van het bestuur? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken met een brief. Dat noemen we een bezwaarschrift. Het bestuur dat het besluit heeft genomen bekijkt het besluit dan opnieuw. Daarbij krijgt het bestuur een advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente Laarbeek heeft samen met de gemeente Gemert-Bakel een bezwaarschriftencommissie.

Als een bezwaarschrift is ingediend, komt er meestal een hoorzitting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle betrokkenen hun verhaal vertellen. De hoorzittingen zijn altijd op woensdagochtend in het gemeentehuis van Laarbeek of Gemert-Bakel. Van elke hoorzitting wordt een agenda gemaakt. Deze vindt u in de Mooi Laarbeek krant en hieronder: 

Agenda volgende vergadering bezwaarschriftencommissie:

Woensdagochtend 22 juni 2022 om 9.30 uur in het gemeentehuis van Laarbeek in Commissiekamer 2.03.

Agenda:

Tijd

 

Openbaar / Niet openbaar

10:00 uur - 

10:30 uur

Het besluit van 4 januari 2022 voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte op het perceel De Hei 59 in Mariahout. Openbaar

 

 

Een vergadering bijwonen? 

Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 0492 378 500, of een mail naar: commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.

De hoorzittingen zijn openbaar. Als de hoorzitting om bijzondere redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda genoemd.