Bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van het bestuur? Dan kunt u tegen dat besluit bezwaar maken met een brief. Dat noemen we een bezwaarschrift. Het bestuur dat het besluit heeft genomen bekijkt het besluit dan opnieuw. Daarbij krijgt het bestuur een advies van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente Laarbeek heeft samen met de gemeente Gemert-Bakel een bezwaarschriftencommissie.

Als een bezwaarschrift is ingediend, komt er meestal een hoorzitting. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle betrokkenen hun verhaal vertellen. De hoorzittingen zijn altijd op woensdagochtend in het gemeentehuis van Laarbeek of Gemert-Bakel. Van elke hoorzitting wordt een agenda gemaakt. Deze vindt u in de Mooi Laarbeek krant en hieronder: 

Een vergadering bijwonen? 

Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden via telefoonnummer 0492 378 500, of een mail naar: commissiebezwaarschriften@gemert-bakel.nl.

De hoorzittingen zijn openbaar. Als de hoorzitting om bijzondere redenen niet openbaar is, dan wordt dat in de agenda genoemd.

Agenda volgende vergadering bezwaarschriftencommissie:

Woensdagochtend 31 augustus 2022 om 09:30 uur in het gemeentehuis te Gemert in de Raadzaal J0.03.

Agenda:

Tijd

 

Openbaar / Niet openbaar

09:30 uur -10:00 uur

Het verkeersbesluit van 8 juni 2022 tot het afsluiten van het westelijk deel van Doonheide voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer.

Openbaar

 

Woensdagochtend 7 september 2022 om 09:00 uur in het gemeentehuis te Gemert in de Raadzaal J0.03.

Agenda

Tijd

 

Openbaar / Niet openbaar

09:00 uur

09:45 uur

Het verkeersbesluit van 8 juni 2022 tot het afsluiten van het westelijk deel van Doonheide voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer.

Openbaar

 

 Woensdagochtend 14 september 2022 om 09:30 uur in het gemeentehuis te Gemert in de Raadzaal J0.03.

 Agenda

Tijd

 

Openbaar / Niet openbaar

09:30 uur

10:00 uur

Het besluit van 31 maart 2022 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer op het perceel Milschot 47a in De Mortel.

Openbaar

10:00 uur

10:30 uur

Het besluit van 31 januari 2022 tot het opleggen van een last onder dwangsom na een verzoek om handhaving ten aanzien de uitrit en de zandopslag op het perceel.

Openbaar

10:30 uur

11:00 uur

Het besluit van 31 januari 2022 tot het verzoek om handhaving gedeeltelijk af te wijzen ten aanzien van de inrichting van de semi openbare weg en de verplichting van de eigenaar/exploitant van het landgoed om het gebied woonrijp te maken.

Openbaar