Bijdrage maatschappelijke participatie

Speciaal voor als u moeilijk rond kunt komen is er een bijdrage om bijvoorbeeld contributies of abonnementen van te betalen.
Dit heet de "Bijdrage maatschappelijke participatie". U kunt deze bijdrage jaarlijks aanvragen.

Jaarlijkse bijdrage

U als inwoner van Laarbeek in aanmerking als:
* U ouder bent dan 18 jaar
* Uw gezamelijk inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm
* U heeft weinig vermogen
* U bent geen student 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over het aanvragen van de bijdrage kunt u terecht bij het Sociaal Team Laarbeek, bereikbaar via telefoonnummer 0492 46 97 07 of via email sociaalteam@laarbeek.nl