Bijdrage voor opvangen regenwater

Heb jij een gebouw in Laarbeek en wil je iets doen voor het klimaat? Zorg dan dat regenwater niet meer in het riool loopt (afkoppelen). Misschien kun je hiervoor een bijdrage (subsidie) van de gemeente en/of het waterschap krijgen.

Er komen steeds vaker lange droge of hete periodes, gevolgd door hevige buien

We willen Laarbeek hier beter tegen beschermen en wateroverlast voorkomen. Maar de gemeente kan dit niet alleen. Want zo’n 50 tot 70% van de grond in bebouwd gebied is van inwoners. Door regenwater op je eigen terrein op te vangen, help je mee. 

Waarom regenwater losmaken van het riool?

 • Regenwater is schoon; het is zonde dat te mengen met vies rioolwater.
 • Minder kans op water op straat en wateroverlast in huis en in de wijk.
 • Het bespaart energie, omdat het water niet meer verpompt en schoongemaakt hoeft te worden.
 • Bestrijdt verdroging doordat het water in de bodem zakt.
 • Goed voor planten en dieren in de beken, want er stroomt minder vuil water uit het riool in de beken.
 • Minder kans dat beken overstromen.

Hoe werkt afkoppelen van regenwater?

 • Regenwater gaat niet meer naar het openbare riool. Bijvoorbeeld door het doorzagen van regenpijpen.
 • Het water loopt in een verlaging of greppel in de tuin, of in ondergrondse infiltratiekratten of grindkoffers.
 • Het water zakt in de bodem.

Voorbeelden vind je op www.riool.infoexterne-link-icoon en www.huisjeboompjebeter.nlexterne-link-icoon

Wat zijn de voorwaarden voor een bijdrage?

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Laarbeek.
 • Er wordt minimaal 15 m2 en maximaal 1.000 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld.
 • Regenwater van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen op eigen terrein, in een aan te leggen waterberging.
 • In de waterberging kan minimaal 30 liter regenwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak.
 • Het opgevangen water wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
 • Als er een infiltratievoorziening is, ligt de bodem hiervan boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
 • Bij ondergrondse afvoer van regenwater naar een infiltratievoorziening, krijgen alle regenpijpen een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.
 • De waterberging is zo ontworpen dat hij piekafvoeren vermindert en geen overlast veroorzaakt bij de percelen ernaast.
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van regenwater bij hevige buien, als de voorziening vol is. Als het mogelijk is, ligt deze overloopvoorziening boven de grond.
 • Je moet zichtbaar of toegankelijk kunnen controleren of de waterberging werkt.
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 millimeter neerslag per 24 uur).
 • Alleen eigenaren van een gebouw (of iemand die door een eigenaar is gemachtigd) kunnen een bijdrage aanvragen.

De bijdrage is voor:

 • gebouwen in de gemeente Laarbeek van minimaal 5 jaar oud
 • waarbij regenwater zonder vertraagde afvoer legaal op de openbare riolering wordt geloosd
 • en de openbare riolering het regenwater afvoert naar de rioolwaterzuivering

De bijdrage is niet voor:

 • Gebouwen die zijn aangesloten op een gescheiden riool (Strijp, Beekse Akkers, Hoge Regt, Revershof, Nieuwenhof-Noord, Hooge Suute, etc.).
 • Gebouwen die zijn aangesloten op de drukriolering (buitengebied).
 • Daken die al zijn afgekoppeld. Zoals bij projecten in de Wilhelminastraat (Aarle-Rixtel), Nachtegaallaan, ’t Hof (Beek en Donk), Dorpsstraat, Kuiperstraat, Papenhoef (Lieshout) en Bernadettestraat (Mariahout).
 • Een regenton.

Hoe vraag je een bijdrage aan?

 • Klik hier om digitaal een stimuleringsbijdrage aan te vragenexterne-link-icoon.
 • We beoordelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Wij laten je weten of je wel of geen bijdrage krijgt.
 • De werkzaamheden voer je uit binnen 6 maanden na toekenning van de bijdrage.
 • Binnen 6 weken na uitvoering van de werkzaamheden vraag je om het bedrag uit te keren. Daarbij lever je ook bewijs (o.a. foto’s) aan van de uitvoering.
 • Wij nemen (eventueel na controle) een besluit over het betalen van de bijdrage.

Hoeveel geld is er?

De stimuleringsbijdrage is € 2,50,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.500,- per aanvraag. Er is een maximaal budget (subsidieplafond) per kalenderjaar. In 2020 is dit € 25.000,-In de eerste 9 maanden van het jaar wordt 60% (€ 15.000,-) van het budget gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon zijn. Zoals bedrijven, stichtingen, etc.). Met uitzondering van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Wanneer het maximale budget is toegekend, weigeren we aanvragen voor het lopende kalenderjaar.

Subsidie Waterschap Aa en Maas

Ook Waterschap Aa en Maas heeft een subsidie voor klimaatmaatregelen. De regelingen van de gemeente Laarbeek en Waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. Dat betekent dat je zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie kunt krijgen!
Meer informatie vind je op de website van waterschap Aa en Maasexterne-link-icoon