Bijzondere bijstand

Kunt u moeilijk rondkomen en krijgt u te maken met bijzondere noodzakelijke kosten? U kunt bijvoorbeeld denken aan kosten die u moet maken voor rechtsbijstand of als uw wasmachine
plotseling kapot gaat. U kunt dan in aanmerking komen voor "bijzondere bijstand". Het kan gaan om eenmalige kosten, maar ook om kosten die vaker terugkomen. 

Per situatie wordt bekeken om wat voor kosten het gaat en hoe we u hierbij kunnen helpen. Klik hier voor het aanvraagformulierexterne-link-icoon

Wanneer komt u in aanmerking?

Het moet gaan om niet-alledaagse kosten:

* De kosten zijn ontstaan uit individuele bijzondere omstandigheden
* De kosten wordne niet (helemaal) vergoed via een andere regeling of instantie
* U heeft geen mogelijkheid (gehad) om te sparen
* Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 110% van de vastgestelde norm. Hier vindt u meer informatie.
* U heeft weinig vermogen, bij een hoger inkomen wordt de draagkracht in mindering gebracht.

Waarvoor is het niet bedoeld?

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor uitgaven die iedereen doet zoals eten, kleding en huur.

Heeft u nog vragen?

Senzer helpt u graag. Stel uw vraag via email: bbpeelgemeenten@senzer.nl of bel naar 0492 753286