Bodemvervuiling, vervuilde grond

Beschrijving

Let bij het kopen van grond op mogelijke vervuiling. Dit kunt u testen met een bodemonderzoek.

Hoe u het regelt

Bodemonderzoek laten doen

U moet het bodemonderzoek laten uitvoeren door een bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen (KWALIBOexterne-link-icoon). De gemeente kan onderzoeken weigeren die niet aan de regels voldoen.

Uitslag van het bodemonderzoek

 • Is de bodem schoon? Dan kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.
 • Is de bodem een beetje vervuild (onder de maximaal toegestane waarden)? Dan verleent de gemeente onder bepaalde voorwaarden een omgevingsvergunning.
 • Is de bodem ernstig vervuild (boven de maximale waarden)? Dan moet u deze meestal volgens een vooraf goedgekeurd plan laten schoonmaken (saneren). Alleen officieel goedgekeurde bedrijvenexterne-link-icoon mogen de vervuiling verwijderen.

Dit heeft u nodig als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen

 • de resultaten van het bodemonderzoek
 • een saneringsplan (bij vervuilde grond)

Opvragen bodemgegevens

Op de landelijke website bodemloketexterne-link-icoon kunt u informatie vinden over eventuele bodemvervuiling op een perceel. Deze site geeft ook informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken of saneringen. Hiervan kunt u een samenvatting toegestuurd krijgen op uw e-mailadres. Bodemonderzoeken ouder dan 3 jaar zijn niet meer geldig. Deze kunnen niet gebruikt worden voor aanvragen omgevingsvergunning, of andere toestemming voor activiteiten op een perceel. Hiervoor is een nieuw onderzoek is dan nodig.

Wat u moet weten

Wanneer kunt u te maken krijgen met vervuilde grond?

U kunt in verschillende situaties te maken krijgen met vervuilde grond:

 • u wilt grond kopen, verkopen, huren, verhuren of (ver)pachten
 • u wilt gaan (ver)bouwen en u hebt een vergunning nodig
 • u wilt uw bedrijf uitbreiden en u hebt een vergunning nodig
 • u wilt een (milieu)verzekering afsluiten
 • uw grond raakt verontreinigd door een brand of ander voorval
 • de overheid vraagt u om uw bodem te onderzoeken en/of schoon te laten maken
 • de bank wil bij een kredietaanvraag de waarde van uw grond weten
 • u wilt zelf weten hoeveel uw grond waard is voor uw spaarpotje voor uw oude dag
 • de accountant wil bij het opstellen van de jaarrekening de waarde van uw bedrijfsterrein weten

In al deze gevallen is het verstandig en soms verplicht om te laten onderzoeken of de bodem schoon is.

Meer informatie