Bodycam

De boa's in de gemeente Laarbeek dragen een bodycam. Een bodycam is een op de kleding geplaatste camera die beelden op kan nemen. Boa’s krijgen regelmatig te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de boa’s.

De boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft van tevoren aan betrokkene(n) aan dat de bodycam wordt aangezet.

De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Deze beelden worden elke 2 minuten automatisch overschreven. Als de handhaver de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam ook de 2 minuten van daarvoor op.

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De handhaver kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen. Als de boa in het gemeentehuis is plaatst hij de bodycam in een docking station. Een docking station is een beveiligde omgeving. De gemeente bewaart de beelden maximaal 4 weken. Daarna worden de beelden verwijderd, tenzij daar volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen.

Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden.

In 4 gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

  • Als de politie of het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek;
  • Als een gefilmde inwoner een klacht indient;
  • Als een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken;
  • Als de betrokken boa zijn/haar eigen handelen wil evalueren.