Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

Beschrijving

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u wilt bouwen. Voor een aantal bouwwerken heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

Hoe u het regelt

Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen? U heeft dan mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Controleer of uw bouwplannen of uw gewijzigd gebruik van een bestaand bouw-werk vergunningplichtig zijn vóórdat u gaat bouwen of het gebruik van een bestaand gebouw gaat wijzigen. Overleg bij twijfel altijd eerst met ons.

Wat u moet weten

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een check doen op het omgevingsloketexterne-link-icoon. Op deze site vraagt u de gewenste omgevingsvergunning digitaal aan. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Vergunningsvrij bouwen

In het algemeen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter. Daarnaast gelden voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan. Ook moeten deze voldoen aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl):

 • dakkapellen
 • dakraam
 • collectoren voor warmteopwekking
 • panelen voor elektriciteitsopwekking
 • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
 • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken
 • tuinmeubilair
 • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
 • schuttingen
 • overbruggingsconstructies
 • vlaggenmasten
 • antenne-installaties
 • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
 • magazijnstellingen
 • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpcon-structies
 • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter

Weigeringsgronden

In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het omgevingsplan, bijvoorbeeld:

  -Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).

  -Uw bouwplan in strijd is met het belang van de monumentenzorg

 • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
 • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter

De kosten

Sommige vergunningen kosten geld. Leges heet dat. De hoogte van de leges kunt u terugvinden in de legesverordeningexterne-link-icoon. Sommige leges zijn gerelateerd aan de bouwkosten. De bouwkosten worden ieder jaar vastgelegd in een zogenaamde bouwkostenbepaling.

Heeft u nog vragen?

Vragen?

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.