Bouwmaterialen

Beschrijving

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan bent u verantwoordelijk voor de de kwaliteit van de bouwmaterialen (zoals schone grond) en afvoer van bouwafval. U kunt het sloopmateriaal ook hergebruiken. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u landelijk moet melden. Dit geldt alleen voor bedrijven.

Wat u moet weten

  • U moet de herkomst van bouwmaterialen aanmelden via het landelijke meldsysteemexterne-link-icoon. Het gaat hierbij om de kwaliteit van deze materialen.
  • Ook de afvoer van bouwafval moet u melden via dit landelijke meldsysteemexterne-link-icoon.
  • Er geldt een overgangsregeling voor alle zaken die voor 1 januari 2008 zijn aangemeld, deze vallen onder het 'oude' Bouwstoffenbesluit.

Bijzonderheden

In sommige gevallen moet u als gebruiker niet alleen de herkomst en afvoer van een bouwmateriaal melden bij het landelijke meldsysteem, maar ook de toepassing ervan. Dit geldt alleen voor het hergebruik van materialen (en dus niet voor nieuwe bouwmaterialen). Particulieren hoeven niet te melden.

Meer informatie