build-reside iconBouwmaterialen

Beschrijving

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan bent u verantwoordelijk voor de de kwaliteit van de bouwmaterialen (zoals schone grond) en afvoer van bouwafval. U kunt het sloopmateriaal ook hergebruiken. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u landelijk moet melden. Dit geldt alleen voor bedrijven.

Wat u moet weten

  • U moet de herkomst van bouwmaterialen aanmelden via het landelijke meldsysteem. Het gaat hierbij om de kwaliteit van deze materialen.
  • Ook de afvoer van bouwafval moet u melden via dit landelijke meldsysteem.
  • Er geldt een overgangsregeling voor alle zaken die voor 1 januari 2008 zijn aangemeld, deze vallen onder het 'oude' Bouwstoffenbesluit.

Bijzonderheden

In sommige gevallen moet u als gebruiker niet alleen de herkomst en afvoer van een bouwmateriaal melden bij het landelijke meldsysteem, maar ook de toepassing ervan. Dit geldt alleen voor het hergebruik van materialen (en dus niet voor nieuwe bouwmaterialen). Particulieren hoeven niet te melden.

Meer informatie

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek