Bouwplan Kerkakkers (CPO)

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouwfase van het project Kerkakkers in Beek en Donkexterne-link-icoon. In dit plan worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok II opgepakt. De gemeente Laarbeek wil op deze plek CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) alle ruimte geven. Mede gelet op de vele vragen hiervoor die wij de afgelopen jaren hebben gekregen. In het plan Kerkakkers blok II is plaats tot 18 CPO-woningen. Het uiteindelijke aantal is natuurlijk mede afhankelijk van de belangstelling en de wensen uit deze groep.

Na oproepen vanuit de gemeente Laarbeek heeft een aantal geïnteresseerden voor het CPO-project zich bij de gemeente gemeld. De geïnteresseerden hebben inmiddels een CPO-vereniging opgericht. Deze CPO-vereniging is de plannen voor woningbouw aan het uitwerken. De verwachting is dat in 2023 gestart wordt met de bouw van 14 woningen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente en worden op een reservelijst geplaatst.