Bouwwerk, gereedmelding

Beschrijving

Zijn de bouwwerkzaamheden van uw bouwwerk afgerond? En is dit bouwwerk klaar om in gebruik te nemen? U moet dit doorgeven bij de gemeente.

Hoe u het regelt

Als u voor de bouw van een bouwwerk een omgevingsvergunning heeft, dan moet u bouwen volgens de eisen van de vergunning. Als uw bouwwerk af is, dan meldt u dat bij de gemeente.
U kunt dit doen door een mail te sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl

Heeft u volgens de omgevingsvergunning gebouwd? Dan mag u het bouweerk na de melding in gebruik nemen.